Vetenskaplig metod och kommunikation inom informationsteknologi, Forskarnivå, 7,5 hp, IT918F

Kursen riktar sig mot forskarstuderande som behöver diskutera, planera, utföra, rapportera samt kritiskt granska forskningsresultat från olika studier och från vetenskaplig litteratur. Efter kursen kan deltagarna identifiera, välja och använda forskningsmetoder som stödjer systematiskt arbete och kommunikation för komplexa forskningsproblem där ofta behövs användning av ett flertal metoder. Kommunikation ska ske mot de krav som gäller för publicering i vetenskapliga tidskrifter.

Inom informationsteknologier finns det många komplexa forskningsproblem som ska undersökas och frågor som ska besvaras. Väl underbyggda svar på forskningsfrågor kräver systematiska undersökningar förankrade i vetenskapliga teorier och metodologier. För varje steg ifrån undersökningar till resultat behöver man argumentera för upplägg, prioritering och värderingar värdering.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 18 v.03
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Jeremy Rose
 • Examinator: Yacine Atif
 • Anmälningskod: HS-FF105
 • Behörighet: För att uppfylla kravet på särskild behörighet krävs att den sökande har fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng, inklusive självständigt uppsatsarbete omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, inom området informationsteknologi, näraliggande tillämpningsområden eller andra ämnesområden som bedöms som direkt relevanta för avhandlingsarbete. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska B (eller motsvarande).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 18
 • Studietakt: 25%
 • Startvecka - slutvecka: v.03 - v.22
 • När: Dagtid
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: IT918F
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr