Specialistutbildningar öppna för sen anmälan inför HT18

Ansökningsperioden till Specialistsjuksköterskeprogrammen och Barnmorskeprogrammet är tidigarelagd från och med i år. Utbildningarna har nu öppet för sen anmälan vilket innebär att din anmälan hanteras i turordning efter när den kom in, om det finns platser kvar att fördela efter anmälningarna som kom in i tid.

Följande program har nu öppet för sen anmälan, inför höstterminen 2018.

Komplettering av ansökan

Du behöver komplettera din ansökan med följande dokument: 

  1. Kopia på din sjuksköterskeexamen samt kandidatexamen i omvårdnad
  2. Kopia på din sjuksköterskelegitimation
  3. Tjänstgöringsintyg som visar minst 1 års yrkeserfarenhet som sjuksköterska (OBS! Gäller ej Barnmorskeprogrammet.)

Antagningsbesked

Antagningsbeskeden publiceras på Mina sidor på antagning.se den 26 april.

Diabetessjuksköterska med patient.

Barnmorska lyssnar med tratt på gravidmage.

Sköterska håller sina händer om patients hand.

FrågaSandra Jönsson

studievägledare

Sandra Jönsson

sandra.jonsson@his.se
0500-448114