Korta vägen – kompletterande utbildning för utländska akademiker

Korta vägen är en utbildning avsedd för utländska akademiker. Syftet med utbildningen är att bidra till en snabb och effektiv introduktion och etablering på den svenska arbetsmarknaden. Utbildningen kan också förbereda för högskolestudier för att komplettera en examen eller en utbildning. Utbildningen vänder sig till nyanlända personer med akademisk examen, minst tre års akademisk utbildning eller motsvarande.

Utbildningen ges av Folkuniversitetet i Skövde, Borås och Trollhättan på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Högskolan i Skövde medverkar i utbildningen med vissa delar, såsom högskoleintroduktion, studievägledning samt samhällsorientering och svenskt arbetsliv.

Om du är intresserad av utbildningen

Ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen. Handläggaren gör en bedömning om du är aktuell för utbildningen.

Kontaktpersoner på Högskolan i Skövde

Akademisk coach: Karin Appelberg Tel: 0500-448276
Studievägledare: Ingrid Christensson,  Tel: 0500-448732

Läs mer om Korta vägen på Folkuniversitetet i Skövdes webbplats.

Bild på deltagare i Korta Vägen 2015

Kontakt

Akademisk coach
Karin Appelberg
karin.appelberg@his.se
0500-44 82 76

Studievägledare
Ingrid Christensson
ingrid.christensson@his.se
0500-44 87 32