Ansökan om reell kompetens/undantag

Om du inte uppfyller de formella förkunskapskraven för högskolestudier för den grundläggande eller särskilda behörigheten kan du ansöka om att bli bedömd på reell kompetens.

 

Du kan ha tillägnat dig din reella kompetens på många olika sätt.
Det kan vara kunskaper och färdigheter från arbetslivet, utbildningar utanför det formella utbildningssystemet eller andra livserfarenheter som ger dig förutsättningar att klara dina studier.

Behörighet genom reell kompetens ger dig inte automatiskt en utbildningsplats, men det ger dig möjlighet att delta i urvalet.

Om du söker en populär utbildning bör du se över dina möjligheter att konkurrera om en plats med andra behöriga sökande.

Vi rekommenderar dig att göra högskoleprovet om du inte har ett meritvärde att konkurrera med genom gymnasiebetyg eller omdöme från folkhögskola.

 Gör så här

Ansökan om reell kompetens/undantag ska vara inskickad senast sista anmälningsdag, 15 april för höstterminen respektive 15 oktober för vårterminen. För utbildningar i Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY) för höstterminen ska ansökan vara inskickad 15 mars.
Sent inkomna ansökningar behandlas i mån av tid.
Du kan hitta datum för sista anmälningsdag här.

Vad händer efter du ansökt?

När du har ansökt om bedömning av reell kompetens händer följande:

  1. Handläggare går igenom din ansökan, kompetensbeskrivning och alla de dokument du skickat in.

  2. Du kan komma att bli kontaktad för att komplettera din ansökan med utförligare beskrivningar av kunskaper och färdigheter eller dokument som styrker din beskrivning. Begäran om komplettering kan ske på olika sätt, via mail, telefon eller samtal med antagningshandläggare eller studie- och karriärvägledare.

  3. Med utgångspunkt från din ansökan med beskrivningar och dokumentation görs en bedömning av de kunskaper och färdigheter som redovisats, i förhållande till de förkunskapskrav som gäller för den utbildning du sökt.

  4. Du får ditt beslut i ditt antagningsbesked från Antagning.se. 

 

 

 

 

 

Ansökan

Anvisningar för ansökan om bedömning av reell kompetens för grundläggande
och/eller särskild behörighet

Kontakt

Vid frågor rörande antagning - till program eller kurs, validering, registrering, studieuppehåll, dispens eller anstånd.

Vill du ha snabbare svar?

När du kontaktar oss angående dina studier, kan vi svara snabbare om du skriver ditt personnummer och vad du läser i mailet så att vi slipper fråga en extra gång efter det.

Telefon: 0500-44 82 00
Telefontid måndag, tisdag och torsdag kl 10.00-11.30

E-post: antagning@his.se
E-post för utbytesstudenter: exchangestudent@his.se
E-post för internationella studenter: admission@his.se

Fax: 0500-44 80 99

Postadress:
Högskolan i Skövde
Antagningen
Box 408
541 28 Skövde

E-postproblem

För tillfället har Högskolan i Skövde problem med att e-post som skickas till Microsofts e-posttjänster, såsom live-, hotmail-, och outlook-adresser, inte kommer fram. Om möjligt: använd annat e-postkonto eller kontakta oss på telefon.