Populärvetenskapliga caféer - öppna föreläsningar av forskare för allmänheten

Nyfiken på forskning och vad forskningen kan bidra till? Då är de populärvetenskapliga caféerna på Högskolan i Skövde något för dig! Här träffas intresserade, både från Högskolan och allmänheten, för att lyssna till forskare som tar upp en aktuell fråga eller berättar om nya, spännande rön.

En gång i månaden (ibland två!)

Föreläsarna kommer både från Högskolans egna forskargrupper och exempelvis från andra lärosäten runt om i Sverige. 

Föreläsningarna, som oftast följs av frågor och diskussioner, anordnas ungefär en gång i månaden per termin och arrangeras i samarbete med Folkuniversitet och Skaraborgs Senioruniversitetet.

Föreläsningarna ges på Högskolan i Skövde, sal G 110 om inget annat anges. Tiden är 18.30, även det om inget annat anges.

Entrén är kostnadsfri - och det finns, precis som på andra caféer, möjlighet att köpa fika före föreläsningen pch i pausen.

PROGRAM FÖR DE POPULÄRVETENSKAPLIGA CAFÉERNA VÅREN 2018

 

JANUARI

Mode. Lyx. Film. Om den intima relationen mellan film och mode från sent 1800-tal fram
till idag

Kort efter filmens födelse spelar historiska och samtida modeplagg en viktig roll för filmers representation, berättande och attraktionskraft. Filmindustrin och modeindustrin utgör båda ”drömfabriker”. Under hela 1900-talet blir Hollywood och dess kostymskapare viktiga modeaktörer och trendsättare, vilket utvecklas under 2000-talet.

Louise Wallenberg är fil.dr. i filmvetenskap och docent i modevetenskap vid Stockholms universitet. Hennes forskning rör främst representationer av kön, etnicitetet och sexualitet inom mode och film. Louise intresserar sig även för etiska spörsmål rörande faktiska arbetslivsförhållanden inom branscherna.

Onsdagen den 24 januari kl. 18.30, Högskolan i Skövde, sal G 110

FEBRUARI
Hur ska vi agera vid kriser och katastrofer?

En kris kan orsakas bl a av naturkatastrofer, tekniska fel eller brottsliga angrepp. Viktiga samhällsfunktioner såsom vård, vattenförsörjning, livsmedelsförsörjning, transporter eller elförsörjning kan slås ut. Oavsett vad som inträffar finns ett antal generella krishanteringsprinciper som vägleder oss i vad vi bör göra eller tänka på. Tillsammans kan vi undvika att en händelse eskalerar och där med lindra händelsens konsekvenser.

Joeri van Laere är lektor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde. Han har under de senaste tio åren tillsammans med forskarkollegor anordnat, genomfört och utvärderat över 140 krisövningar hos kommuner i Skaraborg.

Se Joeri van Laeres presentation här.

Onsdagen den 21 februari kl. 18.30, Högskolan i Skövde, sal G 110

MARS

Hur kan Sverige ledas efter höstens riksdagsval?

Hur blir man vald till politiska uppdrag?  Hur klarar man ansvaret att leva upp till väljarnas förtroende – inte minst i tider med oroliga parlamentariska lägen?

Jenny Madestam fokuserar i sin forskning på politiskt ledarskap och partiledar-skap, med frågor om hur den ideala ledaren ser ut, liksom vem som blir politisk ledare och hur. Jenny Madestam är lektor i offentlig förvaltning vid Södertörns högskola och disputerade i statsvetenskap 2009, på en avhandling om ledarideal i svenska partier. Hon är Expressen TV:s expert under valåret 2018.

Onsdagen den 21 mars, kl. 18.30, Högskolan i Skövde, sal G 110

APRIL

Kom kristendomen först till det medeltida Skaraborg – och sen?

Västergötland hade en särställning i det svenska riket under tidig medeltid. Mycket tyder på att här fanns de som kristnades först i det som skulle bli Sverige. Ett tecken på det är fyndet av Katas grav i Varnhem. I Västergötland fanns också det första biskopssätet. Men från att ha varit ett dynamiskt centrum blev Västergötland något av en politisk periferi från mitten av 1200-talet. Varför? Thomas Lindkvist kommer att belysa frågan utifrån Västgötalagen, som på många sätt visar på motstånd mot kungamakten - ett motstånd som bars upp av de mäktiga lag-männen.

Thomas Lindkvist är historiker, ursprungligen från Uppsala, men sedan 1999 professor i medeltidshistoria vid Göteborgs universitet. Han har främst forskat om medeltida jordbruks- och lantbrukshistoria samt om kristnandet och riksbildning i Sverige.

Onsdagen den 11 april, kl. 18.30, Högskolan i Skövde, sal G 110

MAJ

Vad ska vi ha konsten till – och finns det ”fin” och ”ful” konst?

Jörgen Svensson är bildkonstnär, pedagog, projekt- och installationskonstnär samt författare. Han har varit professor vid Konsthögskolan Valand i Göteborg och vid Konstakademien i Trondheim. Han har också varit konstkurator vid Värmlands museum i Karlstad och är nu chef för Dalslands konstmuseum.

Jörgen Svensson fick stor uppmärksamhet som rådgivare åt dåvarande kultur-minister Margot Wallström, ett uppdrag till vilket han förhöll sig till såsom till ett konstprojekt. Hans måleri är påverkat av uppväxten i svensk bruksortsmiljö och ligger nära textilkonstens formspråk.

Onsdagen den 2 maj kl. 18.30, Högskolan i Skövde, sal G 110

Camilla Lundberg, musikkritiker i Expressen och musikansvarig på SVT föreläste 2014 om manligt och kvinnligt i den klassiska musiken. Som belöning fick hon liksom sina företrädare ett förgyllt kunskapens äpple.

Sören Holmberg 

Sören Holmberg

 

Marie Demker

Marie Demker

Gert Wingårdh

Gert Windgårdh

 

 

Agnes Wold

Agnes Wold

Tidigare tillfällen med populärvetenskapligt café

Kontakt