Populärvetenskapliga caféer - öppna föreläsningar av forskare för allmänheten

Nyfiken på forskning och vad forskningen kan bidra till? Då är de populärvetenskapliga caféerna på Högskolan i Skövde något för dig! Här träffas intresserade, både från Högskolan och allmänheten, för att lyssna till forskare som tar upp en aktuell fråga eller berättar om nya, spännande rön.

En gång i månaden (ibland två!)

Föreläsarna kommer både från Högskolans egna forskargrupper och exempelvis från andra lärosäten runt om i Sverige. 

Föreläsningarna, som oftast följs av frågor och diskussioner, anordnas ungefär en gång i månaden per termin och arrangeras i samarbete med Folkuniversitet och Skaraborgs Senioruniversitetet.

Föreläsningarna ges på Högskolan i Skövde, sal G 110 om inget annat anges. Entrén är kostnadsfri - och det finns, precis som på andra caféer, möjlighet att köpa fika till föreläsningen.

Vårterminen 2017 - sista föreläsningen

Maj

Handens kunskap - ett kraftfullt verktyg för arkeologin
Ämnet arkeologi är redan idag en mångfacetterad vetenskap som främst bygger på tolkningar baserade på informationen från naturvetenskapliga, filosofiska och sociologiska kunskapsområden. Katarina Botwid, med rötterna i Skaraborg och bl a lärare på Hellidens Folkhögskola i Tidaholm, är doktor i arkeologi och yrkesverksam keramiker. 

Hon visar hur kraftfullt ett verktyg som använder erfarenhetsbaserad expertis 
kan vara. Helt nya resultat kommer fram, som hantverkverksskickliga barn under bronsåldern, konstnärsmaterial från järnåldern och nytolkningar av arbetets gång. Med en klar tvärvetenskaplig insats har hennes forskning väckt intresse inom flerafält både nationellt och internationellt.

Onsdagen den 3 maj kl. 19:00, Högskolan i Skövde, sal G 110

Preliminärt program för höstterminen 2017

OBS! Hösten 2017 börjar samtliga föreläsningar kl 18.30!


SEPTEMBER

Alternativa nyheter, källkritik, yttrandefrihet och demokrati
Ola Larsmo är författare och frilansjournalist, främst i Dagens Nyheter. Han belönades i början på 2017 med Lagercrantzen, DN:s kulturpris med motiveringen att han är ”en folkupplysare som inte väjer för historiens svartaste sidor – han vet att de måste exponeras för att vi ska förstå framtiden /… /Med en ständigt stark etisk ledton försvarar han det fria ordet och solidariteten med dem som utövar det”.

Ola Larsmo romandebuterade 1983 med kortromanen ”Vindmakaren”. Hösten 2017 kom romanen ”Swede Hollow” som handlar om en ravin i St Paul, där invandrade svenskar levde i slum vid förra sekelskiftet. Ola har även belönats med utmärkelser som Jolo- och Argusprisen. 

Ola Larsmo romandebuterade 1983 med kortromanen ”Vindmakaren”. Hösten 2017 kom romanen ”Swede Hollow” som handlar om en ravin i St Paul, där invandrade svenskar levde i slum vid förra sekelskiftet. Ola har även belönats med utmärkelser som Jolo- och Argusprisen.

Från 2009 till halvårsskiftet 2017 var han ordförande i Svenska PEN. Organisationen arbetar bland annat för förföljda författare i hela världen och slår larm om fall då författare fängslas, torteras, hotas, angrips eller dödas på grund av fredligt utövande av sitt yrke.

Tisdagen den 12 september kl. 18.30, Högskolan i Skövde, sal G 110

OKTOBER

Jubileumscafé:  Högskolan fyller 40 år
År 1977 slog Högskolan i Skövde upp sina portar och började utbilda sina första studenter. Det är alltså 40 år sedan, och under hela 2017 kommer jubileet att uppmärksammas och firas på olika sätt.

Vecka 40 är utsedd till den speciella jubileumsveckan då allt positivt som Högskolan i Skövde har åstadkommit visas upp. Det blir också fokus på vad som kan komma att hända på lärosätet i framtiden. Ett särskilt populärvetenskapligt jubileumscafé under jubileumsveckan uppmärksammar Högskolans egen forskning och forskare som utbildats på det egna lärosätet.

Onsdagen den 4 oktober kl. 18.30, Högskolan i Skövde, sal G 110

Den kulturella hjärnan – sambandet mellan kultur och hälsa
De flesta av oss har en uppfattning om vad vi menar med kultur och vad vi menar med hälsa. På senare tid har sambandet mellan kultur och hälsa börjat att utforskas. 

Gunnar Bjursell är professor emeritus vid Karolinska Institutet och koordinator för programmet Kultur och Hjärna med webbplatsen www.kulturellahjarnan.se

Sambandet mellan kultur och hälsa kan se ut på många sätt, beroende på vilket perspektiv som anläggs och kan därmed lära oss något mer om att vara människa, såväl som kultur- och som hälsovarelse. Till exempel kan man fråga sig vilka effekterna av sinnesstimulans genom olika kulturella aktiviteter är och vad dessa betyder för den mänskliga hjärnans formbarhet och läkningsförmåga.

Onsdagen den 25 oktober kl. 18.30, Högskolan i Skövde, sal G 110

NOVEMBER

Snille och blixt – Skaraborgs Akademi utser 
Årets hedersskaraborgare, föreläser och delar ut pris 
 

Det har blivit tradition att Skaraborgs Akademi, med valspråket Snille och blixt, gästar Högskolan i november. Så även hösten 2017, De aderton ledamöterna är alla namnkunniga skaraborgare i förskingringen. Akademin har som syfte att ”sprida glans över den skaraborgska vitterheten samt främja en skaraborgsk identitet”.

Den här kvällen utser akademin Årets hedersskaraborgare och delar ut pris till den doktorsavhandling vid Högskolan som förtjänar särskild uppmärksamhet.
Flera av ledamöterna håller dessutom speciella föreläsningar under kvällen.

Torsdagen den 16 november kl 18.30, Högskolan i Skövde, sal G 110

DECEMBER

Högskolans experter förklarar traditionsenligt årets Nobelpris
Svenska Akademin. Vetenskapsakademin och Riksbanken är inspiratörer till höstens sista populärvetenskapliga café. Traditionsenligt presenterar och kommenterar Högskolans egna forskare årets Nobelpris, vinnarna och deras arbete. 

Tack vare deras inspirerande och pedagogiska presentationer är detta ett utmärkt tillfälle att förbereda sig för festligheterna i TV och förstå vad som egentligen ligger bakom världens finaste pris i litteratur, fysik, kemi, medicin och ekonomi.

Onsdagen den 6 december, 18.30 Högskolan i Skövde, sal G 110

Program för vårterminen 2017

Januari

Vem i hela världen kan man lita på?
Minskad social tillit kan hota samhället
Hur är det medborgerliga engagemanget och vilken betydelse har det för föreningslivets påverkan i den kommunala politiken? Susanne Wallman- Lundåsen föreläser om social tillit och vårt intresse för frivilligarbete.

Susanne Wallman-Lundåsen är lektor i statsvetenskap vid Mittuniversitetet i Sundsvall, har en grundexamen från Bolognas universitet och doktorerade vid Åbo Akademi med en avhandling om samband mellan föreningsliv och valdeltagandet i svenska kommuner. Hon är bl.a. medförfattare till en rapport om medborgerligt engagemang till 2014 års Demokratiutredning samt till
boken ”Den svala svenska tilliten”.

Onsdagen den 25 januari kl. 19:00, Högskolan i Skövde, sal G 110

Februari

Är det rätt att följa sin intuition och magkänsla?
Hur fattar vi beslut av olika slag? Hur bestämmer vi oss för det ena eller det andra alternativet? Vilken roll spelar intuition eller magkänsla i våra beslutsprocesser – och kan vi lita på vår intuition?  Eller ska vi vara lite mer eftertänksamma innan vi fattar viktiga beslut?

Paul Hemeren är doktor i kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde. I sin forskning vill han visa på hur vi kan bli bättre och förnuftigare beslutsfattare.

Onsdagen den 22 februari kl. 19:00, Högskolan i Skövde, sal G 110

Mars

Motsvaras ”mänskliga rättigheter” av ”medborgerliga rättigheter”?
Vad innebär en kosmopolitisk respektive nationalistisk politisk inställning?
Sverige har godkänt såväl Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna som FN:s flyktingkonvention. Men förra höstens flyktingström ställer frågor om vem som bör värna vad. Måste vi ta hand om alla dessa flyktingar?

Lena Halldenius är professor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet, docent i praktisk filosofi och jur.kand. Hon forskar på detta ämne och på tidig modern politisk filosofihistoria med fokus på frihet och rättigheter. Hon är intresserad av hur moraliska begrepp figurerar i politisk teori och hur värderingar formar och formas av institutioner och samhällsförändring.

Onsdagen den 22 mars kl. 19:00, Högskolan i Skövde, sal G 110

April

Vem tog min tidning?

Utmaningar för den svenska tidningsmarknaden i allmänhet och de västgötska i synnerhet

Krisen på den svenska dagstidningsmarknaden är inget nytt fenomen. Vid ”Tidningsdöden” på 1950-talet lades en mängd tidningar ner. I Västergötland minskade antalet tidningar radikalt.
Dagens kris handlar om affärsmodellen som fått stora problem p g a internet. Annonsörerna kan skräddarsy sina budskap ”on line”, och läsarna väljer mer och mer att läsa tidningarna på nätet. Vad händer? Håller tidningarna på att dö?

Ingela Wadbring är professor i medieutveckling vid Göteborgs universitet och förestår Nordicom – Nordiskt center för medie- och kommunikationsforskning.
Hon har särskilt forskat på mediemarknadens långa utvecklingstrender.

 Onsdagen den 5 april kl. 19:00, Högskolan i Skövde, sal G 110

Maj

Handens kunskap - ett kraftfullt verktyg för arkeologin

Ämnet arkeologi är redan idag en mångfacetterad vetenskap som främst bygger på tolkningar baserade på informationen från naturvetenskapliga, filosofiska och sociologiska kunskapsområden. Katarina Botwid, med rötterna i Skaraborg och bl a lärare på Hellidens Folkhögskola i Tidaholm, är doktor i arkeologi och yrkesverksam keramiker.

Hon visar hur kraftfullt ett verktyg som använder erfarenhetsbaserad expertis
kan vara. Helt nya resultat kommer fram, som hantverkverksskickliga barn under bronsåldern, konstnärsmaterial från järnåldern och nytolkningar av arbetets gång. Med en klar tvärvetenskaplig insats har hennes forskning väckt intresse inom flerafält både nationellt och internationellt.

Onsdagen den 3 maj kl. 19:00, Högskolan i Skövde, sal G 110

Program för höstterminen 2016

SEPTEMBER

Migrationslandet Sverige – utmaningar och möjligheter
Förra året sökte ett rekordstort antal människor skydd i Sverige. Lisa Pellings föredrag tar sin utgångspunkt i den globala migrationen, men landar i en analys av migrationslandet Sverige. Hur kan vårt land stärka det globala skyddet för människor på flykt? Ge människor, som fått skydd här, en möjlighet att andas ut, en känsla av tillit, framtidshopp och fäste i vårt samhälle?

Lisa Pelling är utredningschef på Arena Idé, en oberoende och progressiv tanke-smedja. Hon är flitigt anlitat av radio/TV och är också aktuell i podcasten Människor och Migration. Lisa Pelling har disputerat i statsvetenskap vid Wiens universitet med en avhandling om migration och transnationella band.

Onsdagen den 14 september kl. 19:00, Högskolan i Skövde, sal G 110

OKTOBER

Clinton eller Trump – vem blir USA:s president?
Frida Stranne är doktor i freds- och utvecklingsforskning och lektor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Hon har i många år undervisat i internationella relationer och internationell politik med särskilt fokus på amerikansk in- och utrikespolitik. Hon är sedan hösten 2015 knuten till
Svenska institutet för nordamerikastudier vid Uppsala universitet.

Frida Stranne var gästforskare vid American University i Washington DC    
2013 –2014 och följde då den politiska aktiviteten i Washington på nära håll. Hon skriver regelbundet debattartiklar och medverkar i tv, radio och tidningar.

Onsdagen den 12 oktober kl. 19:00, Högskolan i Skövde, sal D 105

Vad tänker robotar? Om artificiell intelligens med mera
Robotar blir allt vanligare. De har kommit in i vår vardag i form av dammsugare och gräsklippare, och de har länge varit en självklarhet inom industrin och militären. Moderna robotar blir allt duktigare på att interagera med människor. 

Kan vi bygga robotar som kan tänka och förstå som människor är detta inte längre ett ämne bara för science fiction-filmer. Idag finns det forskare som försöker efterlikna hjärnan när de bygger datorprogram för robotar.

Erik Billing, lektor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde, ger en inblick
i de möjligheter som kommer med ny teknologi, och vad som inte är möjligt!

Torsdagen den 27 oktober kl. 19:00, Högskolan i Skövde, sal G 110

NOVEMBER

Ett säkrare Sverige? Vilka strategier ska vi ha?
Konflikter omger Sverige och delar av övriga Europa. Det betyder utmaningar. Hur stärka försvarsviljan? Med vilka bör vi samverka – Norden, Europa, Nato?  Snart får Sverige en nationell säkerhetsstrategi. Men vilken intressestrategi ska vi ha?

Detta är ämnet för den föreläsning som hålls av Björn Fägersten, seniorforskare och programchef vid Utrikespolitiska institutets Europaprogram. Hans forskning berör europeisk integration, säkerhetspolitik och internationella institutioner.  

Björn Fägersten har en doktorsexamen i statsvetenskap och har innehaft gästforskarpositioner vid Harvarduniversitetet och Europauniversitet i Florens.

Onsdagen den 9 november kl. 19:00, Högskolan i Skövde, sal G 110

Snille och blixt
Skaraborgs Akademi utser
Årets hedersskaraborgare, föreläser och delar ut pris
 
Det har blivit tradition att Skaraborgs Akademi, med valspråket Snille och blixt, gästar Högskolan i november. De aderton ledamöterna är alla namnkunniga skaraborgare och akademin har som syfte att ”sprida glans över den skaraborgska vitterheten samt främja en skaraborgsk identitet”.

Den här kvällen utser man Årets hedersskaraborgare, delar ut pris till den doktorsavhandling vid Högskolan som förtjänar särskild uppmärksamhet.
Flera av ledamöterna håller dessutom under kvällen speciella föreläsningar.

Torsdagen den 24 november kl. 18:30, Högskolan i Skövde, sal G 110

DECEMBER

Högskolans experter förklarar traditionsenligt årets Nobelpris
Svenska Akademin. Vetenskapsakademin och Riksbanken är inspiratörer till höstens sista populärvetenskapliga café. Traditionsenligt presenterar och kommenterar Högskolans egna forskare årets Nobelpris, vinnarna och deras arbete.

Tack vare deras inspirerande och pedagogiska presentationer är detta ett utmärkt tillfälle att förbereda sig för festligheterna i TV och förstå vad som egentligen ligger bakom världens finaste pris i litteratur, fysik, kemi, medicin och ekonomi.

Onsdagen den 7 december. 18.30 Högskolan i Skövde, sal G 110

Program för våren 2016

27 januari, kl 19.00, hus G, sal G110

Sveriges förhållande till Nato
När Berlinmuren föll började ett nytt skede i Europas historia. Nato inbjöd 1994 till ett samarbetsforum för de länder som inte var medlemmar i Nato. Bl a Sverige anmälde intresse.  Partnerskapet blev inledningen till ett mycket nära samarbete mellan Sverige och Nato. 

Sverige gick från att ha varit en iakttagare till att bli en deltagare i det europeiska säkerhetspolitiska samarbetet.  Det är om denna period och dess betydelse för dagens Sverige föreläsningen handlar.

Diplomaten Anders Oljelund började i utrikesdepartementet i Stockholm 1967 och hade utlandsposter i Kongo, Italien och Tanzania. Han var kanslichef för
riksdagens utrikesutskott 1979 - 1989. Anders Oljelund har bland annat också varit Sveriges ambassadör i Belgien och vid Nato i Bryssel 1998 - 2003.

17 februari, kl 19.00, hus G, sal G110

Hjärtsjukdom i en globaliserad värld
Trots att risken för att insjukna i hjärtsjukdom minskar i vår del av världen, ökar hjärtsjukdom i många låg- och medelinkomstländer som en konsekvens av globala livsstilsförändringar. Samtidigt ser vi idag även en ökande migration av människor som gör att gränser mellan länder suddas ut. Hjärtsjukdom är fortsatt ett angeläget problem för alla. Hur kan forskning i Nepal hjälpa både lokalt men även i Sverige?


Alexandra Krettek, professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Skövde, berättar om forskning som syftar till att förhindra uppkomsten av hjärtsjukdom genom ökad medvetenhet om riskfaktorer. Hur kan man nå ut med sådan information till alla, oavsett bakgrund och kunskaper?

16 mars, kl 19.00, hus D, sal D 105 - obs salen!

Smarta textilier - så funkar det!
Textilhögskolan vid Högskolan i Borås har sedan början av 2000-talet bedrivit forskning kring "smarta textilier" - textilier som samspelar med sin omgivning. Smarta textilier har allt mer utvecklats från tyg med elektronik i, till textilier som själva har elektroniska egenskaper.

Under de senaste två åren har Anja Lund deltagit i ett tvärvetenskapligt projekt där forskare från högskolorna i Borås och Skövde har arbetat kring ett gemen-samt intresse för smarta textilier. Samarbetet har resulterat i bland annat en textil handske som kommunicerar med en robot, och i textilier som rör sig. Men hur "smart" är egentligen själva textilen? Och vad ska det vara bra för?

Anja Lund, doktor i materialvetenskap, är utbildad ingenjör inom både elektronik och textil, något hon har stor nytta av i sitt arbete som forskare i Textil material-teknik på Högskolan i Borås och i sin samverkan med Högskolan i Skövde.

13 april, kl 19.00, sal G 110

Humanismen som stötesten
I vår oroliga samtid ropas det på behovet av humanistiska värderingar. Men är det verkligen den klassiska humanismen världen behöver? Är det inte i själva verket så att den världsbild och självbild som humanismen en gång skapade rasar, för att den är orimlig? Kan samma humanism i själva verket utgöra ett hinder för kommunikation med dem som en gång drabbades av västerlandets högmod? Kan det också vara så att den traditionella humanismen skymmer sikten för väsentliga frågor om människans relation till sin omvärld i vår egen samtid?

Jonas Ingvarsson, bitr. professor i Medier, estetik och berättande vid Högskolan i Skövde, samt representant för tankesmedjan Humtank, talar om den ”post-humanistiska” utmaningen inom humaniora och i vår förståelse av omvärlden.

11 maj, kl 19.00, hus G, sal G 110

Starka musikupplevelser - musik är mycket mer än bara 
Musikpsykologi handlar om upplevelser och beteenden i samband med musik. Den allra viktigaste frågan gäller hur vi uppfattar och reagerar på musik. Ibland blir reaktionerna särskilt starka och djupgående och etsar sig fast i minnet för lång tid framöver. 

Alf Gabrielsson har samlat berättelser om sådana upplevelser från närmare tusen personer och analyserat vad reaktionerna innehåller och vilka konsekvenser de kan ha för individen.

Alf Gabrielsson är bördig från Varnhem och professor emeritus i psykologi vid Uppsala Universitet. Han har särskilt ägnat sig åt forskning och undervisning i musikpsykologi. Han är även ledamot i Kungliga Musikaliska Akademien.

  

Camilla Lundberg, musikkritiker i Expressen och musikansvarig på SVT föreläste 2014 om manligt och kvinnligt i den klassiska musiken. Som belöning fick hon liksom sina företrädare ett förgyllt kunskapens äpple.

Sören Holmberg 

Sören Holmberg

 

Marie Demker

Marie Demker

Gert Wingårdh

Gert Windgårdh

 

 

Agnes Wold

Agnes Wold

Tidigare tillfällen med populärvetenskapligt café

Kontakt