Till dig som är sakkunnig

Tack för att du åtar dig uppdraget som sakkunnig!

Gråfärgat tunt streck

Två händer i ett handslag.Information om
rekryteringsverktyget ReachMee

Vid Högskolan i Skövde använder vi det webbaserade rekryteringsverktyget ReachMee, vilket innebär att ansökningshandlingarna hanteras elektroniskt. Kandidaterna har laddat upp sina ansökningshandlingar i ReachMee. Där finns också den anställningsprofil som kandidaterna ska bedömas emot.

De vetenskapliga publikationer som inte har kunnat bifogas elektroniskt skickas till dig per post. Dessa återsändes på begäran till ansvarig HR-specialist efter uppdraget.

Hur du loggar in

Du blir tilldelad inloggningsuppgifter till ReachMee av ansvarig HR-specialist på HR-avdelningen. Inloggningsuppgifterna får du skickade till dig via e-post.

Logga in i ReachMee

Gråfärgat tunt streck

Beslut om arvode för sakkunnigaEn sedel.

Beslut för arvode gällande sakkunniguppdrag fattat 2016-07-06 med diarienummer HS 2016/654. 

Till beslutet för arvode

Kontakt

Kontaktuppgifter till våra HR-specialister samt fackliga representanter.