Möt våra medarbetare

På Högskolan i Skövde arbetar drygt 500 personer. Hos oss jobbar bland annat professorer, lektorer, adjunkter, doktorander, HR-specialister, studievägledare, teknisk personal, kommunikatörer, utredare, växeltelefonister, systemutvecklare, och ekonomer.

Allt arbete på Högskolan genomsyras av orden omtänksamhet, öppenhet och nytänkande. Vår devis är You create reality. Vi tror på allas förmåga att själva förändra och ta ansvar för sin egen framtid. Möt några av våra medarbetare och få en inblick i hur det är att jobba på Högskolan i Skövde.

Möt våra medarbetare