Doktorand Christian Gadolin

Som doktorand lägger man upp mycket av sitt arbete själv tillsammans med sin handledare. Doktorander går på något som ofta kallas för 80/20 vilket innebär att man arbetar 80 % med forskning och 20 % är en institutionstjänstgöring. Så majoriteten ägnas av avhandlingsarbete och doktorandkurser.

- Det är väldigt individuellt hur man lägger upp detta, vissa läser kurserna i början och då fylls ju dagarna med utbildning och forskarkurser och vissa varvar avhandlingsarbetet med kurserna och läser dem fortlöpande, och då arbetar man med sitt forskningsprojekt helt enkelt, säger Christian.

Arbetet med det egna forskningsprojektet kan se väldigt olika ut. Allt ifrån  inläsning av teori, intervjuer eller observationer. Det beror ofta på vilket ämne man doktorerar inom.

- Under de 80 % som man forskar jobbar man väldigt mycket med sin avhandling i många olika former. De 20 % institutionstjänstgöring kan även se väldigt varierande ut. Man kan rätta tentor och inlämningsuppgifter, undervisa i sal och på distans och ha handledning av examensarbeten. Så det är en väldig varierande vardag och svårt att ge ett exakt svar hur en normal dag ser ut, ler Christian.

Som doktorand har man stor möjlighet att påverka arbetstiden själv, även om många försöker hålla sig till kontorstiderna.

- Jag brukar se till att arbeta normal kontorstid, men det kan bli oregelbundna tider också. Det är mycket behovsstyrt, det gäller att lägga upp arbetstiden utefter det behov som finns om man till exempel ska intervjua någon får man anpassa sin tid efter det. Men det går oftast att hålla normal kontorstid om man vill det. Som doktorand arbetar jag efter arbetstidsavtalet för lärare, påpekar Christian.

Får möjlighet att förkovra sig

- Det roligaste med mitt arbete är att man möter så många olika moment i vardagen. Ingen dag är den andra lik. Jag har också många bra och trevliga kollegor som gör att jag trivs. Sen är det väldigt roligt att förkovra sig i ett ämne, som man får göra som forskarstuderande. Man får möjlighet att bli väldigt duktig på sitt område och fördjupa sig i något som man tycker är intressant, tycker Christian.

Högskolan i Skövde som arbetsplats upplever Christian som öppen och omtänksam.

- Det är mycket gemenskapen och stämningen. Man har en väldigt öppen attityd och man är omhändertagande om varandra. Alla pratar med alla oavsett om man är professor eller doktorand. Det är en väldigt öppen kommunikation där hierarkisk rang inte spelar någon roll, det är vänskapligt, menar Christian.

Utmaningar är en del av jobbet

- Det finns väl två huvudutmaningar som är kopplat till att man har ett 80 % moment och ett 20 % moment. De största utmaningarna är rent vetenskapliga, hur man ska fortskrida med sitt avhandlingsarbete med allt vad det innebär. Det kan vara teoretiska utmaningar, dataempiriska utmaningar och hur man vill positionera sig själv som forskare, vilket är en stor del i forskarutbildningen, att hitta sin plats i forskarsamhället. Sen finns det utmaningar som är kopplat till att man ska sitta på den andra stolen och vara lärare också. Där är utmaningarna att vara pedagogisk och ha ansvar för studenternas lärande, vilket är en väldigt rolig utmaning, att kunna förmedla kunskap till studenterna, säger Christian.

Att jobba statligt är den enda vägen att få jobba på det sätt som Christian gör.

- Jag skulle inte kunna få samma möjligheter i en privat organisation. Att det är en statlig organisation gör det möjligt för mig att göra det jag gör och att få forskarutbildningen finansierad till så stor del som 80 %. Om man jobbar inom en privat organisation är det inte så vanligt att en industridoktorand får så pass stor del åsido för sin forskning, avslutar Christian.

Christian Gadolin
"Det är en väldigt öppen kommunikation där hierarkisk rang inte spelar någon roll, det är vänskapligt."

Korta fakta

Namn: Christian Gadolin
Är: doktorand
På Högskolan i Skövde sedan: 2011