Systemutvecklare Mikael Åhgren

Mikael Åhgren började sommarjobba på Högskolan i Skövde 2000 och 2001 fick han en anställning. Sedan 2012 har han jobbat som systemutvecklare. Stor del av jobbet gör Mikael själv. Kollegorna träffar han framförallt på rasterna.

- Vi jobbar med ett projekt just nu där vi utvecklar ett nytt gränssnitt för kursinformation och det är ett samarbete med sju andra lärosäten. Det är ett studieadministrativt system där man kan hantera kursinformation. Från början är det ett lokalt utvecklat system, men efter några år kom det förfrågningar vad vi hade för system. På den vägen sär det. All utveckling sker här på Högskolan i Skövde, säger Mikael.

Mikael har kontorstider och kommer till jobbet vid 8 för att gå hem 16.30.

- Jag har ju inga fasta tider att passa eftersom vi jobbar enskilt, säger Mikael. Vi har nästan aldrig några möten att passa klockan åtta, de läggs oftast runt tio, men jag brukar vara här vid åtta. Eftersom arbetet är ganska fritt så har jag möjlighet att bestämma lite mer över mina arbetstider. Jag jobbar under flextidsavtalet.

Mikael bytte inriktning i sitt arbete 2012, då han var systemadministratör. Jobbet som utvecklare upplever han som kreativt.

- Det är ett kreativt arbete, jag får skapa saker. Jag får koncentrera mig på en sak under en längre tid. När jag jobbade på IT-service som systemadministratör fick jag byta arbetsuppgifter hela tiden under dagen. Det kanske inte kan ses som roligt att hålla på med samma sak under en längre tid, men eftersom jag jobbade med det andra i tio år blev jag ganska trött på att inte kunna sätta mig ner och koncentrera mig på en arbetsuppgift. Det är skönt att veta på morgonen vad jag ska fortsätta med, säger Mikael.

Frihet under ansvar

- Det är frihet under ansvar, om man jämför med andra arbeten där man ska skruva i skruv X på snabbast möjliga tid, gör inget annat och ifrågasätter inte, menar Mikael. Här är det fritt och med flextidsavtalet har man möjlighet att styra sina arbetstider, när arbetet tillåter. Man måste inte stämpla in sju minuter över åtta, utan det är mer frihet. Och arbetskamraterna på avdelningen bidrar också mycket till att jag trivs. En annan sak som är väldigt positiv med Högskolan i Skövde som arbetsplats är ledighet, både när man har barn eller om det gäller semester - det är aldrig några bekymmer.

Det gäller att förstå kraven från omgivningen för att veta vad man ska leverera. Tolkningar kan vara olika beroende på var du jobbar i organisationen.

- Största utmaningen är egentligen att på något sätt förstå de förväntningar och krav som ställs från omgivningen och sedan leverera det, säger Mikael. Min tolkning ska ju helst sammanfalla med deras tolkning och det är en utmaning. Sen är den tekniska delen också utmanande när man ska förstå hur saker fungerar. Men det är ju ingen tolkning i det utan då handlar det om att söka reda på information om hur det fungerar.

Att jobba statligt känns tryggt

- Det är en trygghet att jobba statligt. Det förhastas inget och man tänker igenom saker ordentligt jämfört med privata företag där man plötsligt kan klappa ihop och lägga ner. Det blir en tröghet i systemet som på något sätt som är bra när det är tråkigheter på gång. Men trögheten kan ju göra att arbetet går långsamt om det är positiva saker man vill genomföra, det har sina för- och nackdelar. Jämfört med privat så har man också ganska mycket semester, avslutar Mikael.

"Jobbet är väldigt fritt. Det är frihet under ansvar och arbetskamraterna på avdelningen bidrar också mycket till att jag trivs. En annan sak som är väldigt positiv med Högskolan som arbetsplats är ledighet, både när man har barn eller om det gäller semester, så är det aldrig några bekymmer."

Korta fakta

Namn: Mikael Åhgren
Är: systemutvecklare
På Högskolan i Skövde sedan: 2001