Mikael Harlén, lektor och avdelningschef

Mikael Harlén pendlar från Göteborg till Skövde. På tåget har han möjlighet att fokusera på förberedelser och efterarbete.

- Först jobbar jag en timme på tåget från Göteborg. Jag uppskattar den förmånen, eftersom jag då får sitta ostörd. Då arbetar jag mycket med att läsa in saker, förbereda, läsa e-post och liknande. När jag kommer på plats är dagarna ganska inrutade. Vissa dagar innebär att jag arbetar med en enda arbetsuppgift, men oftast har jag många olika arbetsuppgifter på samma dag. Det kan vara allt från undervisningspass till möten med diverse personer. I och med chefsuppdraget träffar jag också mycket människor och så ska jag få in lite budget och kursplanering också, säger Mikael.

Som universitetslärare har Mikael något som kallas årsarbetstid. Det innebär att några arbetsuppgifter ska vara lösta inom ett år, det vill säga, 40-timmars veckan kan ibland bli både längre och kortare.

- Jag har årsarbetstid vilket innebär att jag blir tilldelad några arbetsuppgifter som ska vara lösta på ett år. Vi har en stor avstämning en gång om året, men i praktiken har vi avstämning vid varje läsperiod. En läsperiod är ungefär tio veckor lång så vi planerar för tio veckor åt gången. Vi lägger in ett schemaunderlag för att studenterna ska få veta schemat i god tid. Det här med arbetstider är ett svårt begrepp då det vissa veckor blir sena kvällar och andra veckor är det lite kortare dagar, säger Mikael.

Högskolans litenhet gör det lättare att mötas

- I och med att Högskolan är relativt liten så träffas flera ämnen. Att jag som matematiker fikar, arbetar och samarbetar ihop med biologer, ingenjörer och vårdvetare gör att jag lär mig saker från andra discipliner - väldigt berikande tycker Mikael. Det är stimulerande att se hur vi kan hjälpas åt för att göra en utbildning så bra som möjligt. När det gäller chefsuppdraget tycker jag det är roligt att vara med och påverka och kunna ge förutsättningar för att vår verksamhet ska fungera väl. Att se andra människor växa är väldigt stimulerande.

Högskolan i Skövde som arbetsplats är snabb. Det är enkelt att förändra och beslutsvägarna är korta i jämförelse med de större lärosätena.

- Det är lätt om man som lärare att påverka och förändra, anser Mikael. Kommer man på att en viss förändring behöver göras i en utbildning, är det bara att diskutera med programansvarig och man kan få igenom förändringarna snabbt. Det är lätt att träffas och prata och det är relativt korta beslutsvägar, om man jämför med större lärosäten. Jag jobbade tidigare på ett större lärosäte och den största skillnaden när jag kom hit var just det nära samarbetet mellan ämnena och de korta beslutsvägarna. Där gjorde jag mina mattekurser och var ganska isolerad. Miljön för att utöva bra forskning i matematik är kanske bättre på ett större lärosäte, men det blir inte samma möjligheter att utveckla en utbildning eller en kurs i samarbete med andra ämnen.

Den största utmaningen är studenternas varierande kunskaper från utbildning innan högskolan

- Som lärare i matematik är vår största utmaning de förändringar som sker i skolan innan studenterna kommer hit till Högskolan i Skövde, säger Mikael. Studenterna kommer hit med en viss kunskap. På pappret kan den där kunskapen se likadan ut under flera år - men i praktiken varierar den väldigt mycket. Vi måste anpassa oss hela tiden efter förändringar i gymnasieskolan. Det är inte bara är formella förändringar som kursplaner och liknande utan det är också förändringar i attityden kring ämnet. Studenter som kommer in nu jämfört med studenter för fyra år sen presterar annorlunda. Dessvärre tycker vi att förkunskaperna minskar, vilket även internationella undersökningar visar på.

En annan utmaning är att få kollegiet att hålla samma tempo och att hitta kärnan i allas särintressen.

- Som chef är den största utmaningen att få kollegiet att gå i takt. Varje lärare är unik och kompetensen är också unik. Det innebär att alla har sina egna särintressen. Då gäller det att hitta den gemensamma kärnan som gör att vi kan samverka. Det är ett roligt arbete, den där kärnan ändras med åren vilket gör att man måste vara beredd på att förändra verksamheten.

Handlar om mer än att gå med vinst

Att jobba statligt innebär att ha andra uppdrag än att gå med vinst. Högskolan i Skövde är en myndighet och har lagar och förordningar att förhålla sig till.

- Ibland tycker jag inte att det är så stor skillnad att arbeta i en statlig organisation mot att arbeta i en privat organisation. Sett på ekonomistyrningen är vi liksom privata företag väldigt utsatta utav marknadskrafterna. Men vi har andra uppdrag än att enbart gå i ekonomisk vinst. I vårt arbete ingår det att vara en myndighet. Som lärare betyder det att vi sätter betyg på studenternas prestationer och det kan man inte göra hur som helst. Det går ju inte göra som ett i privat företag där den som betalar mest drar hem förhandlingen, utan här är det den student som presterar bra och uppnår kunskapsmålen som får godkänt. Oavsett förutsättningar ska alla bedömas på samma sätt, med vissa pareringar, eftersom vi som lärosäter ska kunna garantera att studenten kan det som betyget påstår att de kan. Det är annorlunda, säger Mikael.

Det är inte bara rollen som myndighet som är speciell i en statlig organisation. Mikael poängterar också att de statliga högskolorna har uppdrag att bidra till ett bättre samhälle.

- Vi som högskola får människor till oss som är intresserade av att läsa något för att de ska få jobb inom ett visst område. På så vis är vi med och påverkar dessa människors tankesätt - det måste man göra med en viss eftertanksamhet. Vi ska ju vara med och se till att vi får ett bättre samhälle. Det är kanske därför som det är bestämt att de flesta högskolor och universitet ska vara statliga, så att staten har lite kontroll på vad vi utbildar till, avslutar Mikael.

"Det är lätt att träffas och prata och det är relativt korta beslutsvägar när det gäller förändringar i en utbildning, om man jämför med större lärosäten."

Korta fakta

Namn: Mikael Harlén
Är: lektor och avdelningschef
På Högskolan i Skövde sedan: 1995