Parkering

Högskolan har ett begränsat antal parkeringsplatser inom campusområdet. Därför finns vissa restriktioner, för att göra parkering möjlig på tillgängliga ytor. Här hittar du vad som gäller för dig som student.

Parkering med bil

Tillgängliga fria p-platser för dig som är student är de som finns i anslutning till hus H. I övrigt hänvisas till de parkeringsplatser som kommunen erbjuder t ex vid Kårhuset Boulogner och Mode-parkeringen och då med de regler som gäller för dessa platser.

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd hämtas i receptionen i Hus G. Giltigt parkeringstillstånd skall placeras väl synligt i främre vindrutan på vänster sida, så att bevakningspersonalen lätt kan se det. AVARN Security ansvarar för bevakningen av p-platser.

Kontrollavgift debiteras även om tillstånd finns, men inte ligger synligt vid kontrollen. P-tillstånd krävs på vardagar mellan kl 07.00 och 17.00, övriga tider gäller fri parkering. OBS! tänk på 24 timmarsregeln, max 24 timmar på samma ställe, läs mer på Transportstyrelsen sida.

Om du får en felaktig kontrollavgift ska du vända dig till avsändaren av lappen för bestridande – kontaktuppgifter står på avgiftslappen.

Laddstolpe för elbil

Det finns en solcellsdriven laddstolpe för 2 st elfordon vid Högskolan i Skövde.
Den är aktiv mellan 07:00 och 17:00, dvs samma tider då det krävs parkeringstillstånd på skolan och är belägen vid transformatorstationen i slutet av Högskolevägen.

Högskolan tillåter studenter, personal, entreprenörer och gäster att ladda vid de två platserna. Därför finns ett särskilt tillstånd som ska kombineras med ett "vanligt" tillstånd (Personal, Student, Gäst, Entreprenör) för att få nyttja platserna. Tillståndet kan hämtas i Högskolans reception. 

Parkering för cyklister

Om du cyklar till skolan, bör du tänka på var du parkerar cykeln. Cykelparkering sker i något av skolans cykelställ eller cykelpålar.

Detta måste respekteras för att underlätta teknikernas olika transporter med fordon som de har dispens att köra med inne på området och för att snöröjningen ska fungera bra på vintern.

OBS! Inga cyklar får parkeras inomhus, under trappor eller liknande.