Årsredovisning

I årsredovisningen lämnas en redogörelse för verksamheten vid Högskolan i Skövde under föregående år.

I årsredovisningen lämnas en redogörelse för verksamheten vid Högskolan i Skövde under föregående år. Redovisning görs såväl mot nationella som lokala mål för verksamheten. De nationella målen återfinns främst i Högskolelagen och i aktuellt regleringsbrev medan de lokala målen anges i Högskolans utvecklingsplan för 2012-2016. Klicka på bilden nedan för att ta del av hela årsredovisningen.

Årsredovisning 2016 för Högskolan i Skövde 

Framsida årsredovisning 2016