Årsredovisning

I årsredovisningen lämnas en redogörelse för verksamheten vid Högskolan i Skövde under föregående år.

I årsredovisningen lämnas en redogörelse för verksamheten vid Högskolan i Skövde under föregående år. Redovisning görs såväl mot nationella som lokala mål för verksamheten. De nationella målen återfinns främst i Högskolelagen och i aktuellt regleringsbrev medan de lokala målen anges i Högskolans utvecklingsplan för 2012-2016. Klicka på bilden nedan för att ta del av hela årsredovisningen.

Årsberättelse 2015 för Högskolan i Skövde 

Årsberättelse 2015 

 

Årsredovisning 2015 för Högskolan i Skövde 

Årsredovisning 2015

Vid Högskolan i Skövde fanns det i december 2015 totalt 525 personer anställda, motsvarande 445 heltidsanställda (heltidsekvivalenter). I rutan till höger finns mer statistik avseende personal.

Årsredovisning 2014 för Högskolan i Skövde 

Årsredovisning 2014  

Vid Högskolan i Skövde fanns det i december 2014 totalt 522 personer anställda, motsvarande 446 heltidsanställda (heltidsekvivalenter). I rutan till höger finns mer statistik avseende personal

Årsberättelse 2014 för Högskolan i Skövde