Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Regeringen föreslår att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt den nya europeiska standarden. Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden, och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem.

 Det går redan nu att förbereda sig för den nya lagen, som ska börja gälla 1 april 2019 enligt regeringens proposition.

Grunden för regeringens lagförslag är ett EU-direktiv. Förslaget innebär att Sverige tillämpar högre krav än de minimikrav som direktivet anger. Bland annat att alla fakturor till följd av offentlig upphandling ska vara elektroniska, även vid direktupphandlingar.

Gäller offentliga upphandlingar från 1 april 2019

Kravet på e-faktura gäller bara för offentliga upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan detta datum omfattas inte retroaktivt av lagen. Den nya lagen ska inte tillämpas i de fall då e-faktura skulle innebära en risk för att röja uppgifter som omfattas av sekretess eller i övrigt skada säkerhetskänslig verksamhet. Kravet på e-faktura gäller inte heller för upphandlingar enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

 

Högskolan i Skövde    

Besöksadress Högskolevägen
Postadress Box 408, 541 28 Skövde

Faktureringsadress: Vi vill gärna att ni skickar e-faktura till oss, helst via PEPPOL:s nätverk. Högskolans elektroniska adress i PEPPOL är 0007:2021003146. Vi tar emot Svefaktura version 1 eller 2. Vi tar inte emot fakturor via mail eller PDF.

Mer om att skicka e-faktura till Högskolan

Bankgiro: 410 37 35
Organisationsnummer 202100-3146

VAT-nummer SE202100314601