Styrelsen för Högskolan i Skövde

Styrelsen är Högskolans högsta beslutande organ. Regeringen utser styrelsens ordförande och sju ledamöter som företräder allmänna intressen. Därutöver ingår rektor, tre lärare och tre studenter som ordinarie ledamöter. Två företrädare för de anställda, fackliga representanter, har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Styrelsens ledamöter

Urban Wass, docent, styrelsens ordförande
Lars Niklasson, rektor
Lena Mårtensson, prorektor
Susanne Ekhäll, styrelsens sekreterare

Claes Bjerkne, Konsult
Per Fagrell, Civilingenjör
Ann Lantz, Professor
Carl Henrik Ohlsson, Verkställande direktör
Helena L Nilsson, Enhetschef FOU regional utveckling
Pia Falk, Produktchef
Christina Rogestam, f.d generaldirektör

Catharina Gillsjö, lektor
Niclas Norrström, lektor
Anna Syberfeldt, bitr professor

Företrädare för studenterna

Mattias Lindblad, studentkårens ordförande
Aiat Almansour, studentrepresentant
Oscar Danielsson, doktorandrepresentant.

Företrädare för de anställda (med närvaro- och yttranderätt)

Sonja Nohlgren (TCO)
Karin Kronberg (Saco)

Kommande möten 2017

21 april

Föredragningslistor och protokoll 2017

Föredragningslista 10 februari
Protokoll 10 februari 

Föredragningslistor och protokoll 2016

Föredragningslista 16 december
Protokoll 16 december

Föredragningslista 27 september
Protokoll 27 september

Föredragningslista 24 augusti
Protokoll 24 augusti

Föredragningslista 3 juni
Protokoll 3 juni

Föredragningslista 22 april
Protokoll 22 april

Föredragningslista 12 februari
Protokoll 12 februari

Föredragningslistor och protokoll 2015

Föredragningslista 11 december
Protokoll 11 december

Föredragningslista 18 september
Protokoll 18 september

Föredragningslista 22 maj
Protokoll 22 maj

Föredragningslista 6 februari
Protokoll 6 februari

Föredragningslistor och protokoll 2014

Föredragningslista 11 dec 2014
Protokoll 11 dec 2014

Föredragningslista 12 sept 2014
Protokoll 12 sept 2014

Föredragningslista 9 maj 2014
Protokoll 9 maj 2014

Föredragningslista 7 februari 2014
Protokoll 7 februari 2014

Föredragningslistor och protokoll 2013

Föredragningslista 8 februari 2013
Protokoll 8 februari 2013

Föredragningslista 12 september 2013
Protokoll 12 september 2013

Föredragningslista 12 december 2013
Protokoll 12 december 2013

 

Kontakt

Styrelsen

Urban Wass
Styrelsens ordförande
urban.wass@volvo.com
Telefon: 0739-02 86 61