Rektor, prorektor och högskoledirektör

Rektor är myndighetschef och leder Högskolans verksamhet. Vid sin sida har rektor en prorektor som är rektors ersättare. Högskoledirektören är chef över Högskolans verksamhetsstöd. Högskolan har även en vicerektor med speciellt ansvar för industriell samverkan och internationalisering.

  • Rektor Lars Niklasson
  • Prorektor Lena Mårtensson
  • Högskoledirektör Jan Zirk
  • Vicerektor för industriell samverkan och internationalisering Mats Jägstam.

Rektor

Rektor är myndighetschef och leder Högskolans verksamhet. Efter förslag från Högskolans styrelse utses rektor av regeringen. Anställningen varar i högst sex år och kan förnyas vid högst två tillfällen om vardera tre år.
Rektor är Lars Niklasson.

Prorektor

Prorektor är rektors ställföreträdande och utses av Högskolans styrelse. Förordnandet är högst sex år.
Prorektor är Lena Mårtensson.

Högskoledirektör

Högskoledirektören ingår i rektorsfunktionen och är chef över Högskolans gemensamma förvaltning, det så kallade verksamhetsstödet.Verksamhetsstödet ansvarar för högskolanskolans centrala administration.
Högskoledirektör är Jan Zirk.

Vicrektor för industriell samverkan och internationalisering

Högskolan i Skövde har en vicerektor me ansvar för industriell samverkan och internationalisering. Vicerektor är även programchef för Högskolans forskningsmiljö, INFINIT.
Vicrektor för industriell samverkan och internationalisering är Mats Jägstam.


Lars Niklasson


Lena Mårtensson


Jan Zirk

Mats Jägstam

Kontakt