Rektors kansli

Rektors kansli är ett strategiskt och administrativt stöd till Högskolan i Skövdes rektorsfunktion och styrelse. Kansliet ger ett kvalificerat handläggnings- och utredningsstöd åt rektor, prorektor och högskoledirektör.

Rektors kansli har ett ansvar för att driva, utvärdera och analysera verksamhetsprocesser som är centrala för Högskolan i Skövde. Hit hör bland annat arbetet med utvecklingsplanen, årsredovisningen och verksamhetsplanen. Kansliet ansvar också för Högskolans registrators- och arkivariefunktion.

Utöver det som nämns ovan arbetar rektors kansli med att ta fram styrdokument, stödja Högskolans arbete med forskningsmiljön INFINIT och handlägga ärenden åt disciplinnämnden. Kansliet samordnar också Högskolans kontakter med Studentkåren och handlägger övergripande studenträttsliga frågor.

 

Kontakt