Alan Said

Bitr. lektor inform.teknologi

Institutionen för informationsteknologi

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • PA520O

Personlig sida

Göteborgs Universitet

Publikationer

 

Sociala kanaler