Virpi Westin

Virpi Westin

Studie- och karriärvägledare

Studentstöd

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • E246

VIrpi samordnar insatser för studenter med funktionsnedsättning, samt handlägger likabehandlingsfrågor gällande studenter. 

Virpi Westin