Yohannes Tadesse Aklilu

Yohannes Tadesse Aklilu

Lektor i matematik

Institutionen för ingenjörsvetenskap

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • PA110J

Undervisningar

Hösttermin 2017

  • Linjära algebra II
  • Förberedande kurs i matematik
  • Introduktion till teknikarbete
  • Matematik 3, behörighetsgivande kurs
  • Matematik för ingenjörer II

Vårtermin 2017

  • Förberedande kurs i matematik
  • Matematik 3, behörighetsgivande kurs
  • Matematik T

 

Forskning 

Jag är huvudsakligen intresserade av kommutativalgebra och kombinatorik. Syzygier, minimala free-resolutioner, Bettital av monomial idealer, (hyper) grapher, Hilbert (Poincare) serier är några av områden jag är intresserade av.

Jag är också intresserade av differentiala operatorer over a kommutativ Noetherian locala ringer. Jag är särskílt intresserade att studera strukturer och egenskaper av Lie-algebroider of derivatorer som bevarar idealer och moduler. 

 

Publikationer

Yohannes Tadesse Aklilu