Desalegn Abraha Gebrekidan

Bitr.professor företagsekonomi

Institutionen för handel och företagande

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • E240

Docent (Associate Professor) in Business Administration
Docent i företagsekonomi

Jag bedriver forskning inom till exempel följande områden:

•Etableringsprocesser på utländska marknader i nätverkssammanhang.
•Strategiska allianser på den internationella marknaden.
•Finansiella tjänster med genusperspektiv.

Bok:
Akmal S. Hyder & Desalegn Abraha 
Strategic Alliances in Eastern and Central Europe
Utg.: Pergamon. 2003 
ISBN 0-08-044208-0

Publikationer