Gunnar Mathiason

Gunnar Mathiason

Lektor i datalogi

Institutionen för informationsteknologi

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • PA520F

Urkund: gunnar.mathiason.his@analys.urkund.se 

 

Current projects:

Bison ODS

DataFlow

- PET

- Swedish Metal


Scientific:

Publications in DiVA

Google Scholar Profile [publications]

Web page in English

Orc ID 0000-0001-7106-0025

- EDAS identifier 1390100

Populärbeskrivning av avhandling


Auto-generated publication list:

Publikationer

Gunnar Mathiason