Jim Andersén

Bitr.professor företagsekonomi

Institutionen för handel och företagande

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • E241

Docent i företagsekonomi

Publikationer