Stefan Tengblad

Stefan Tengblad

Professor i företagsekonomi

Institutionen för handel och företagande

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • E344

Docent i företagsekonomi

Forskning om organisatorisk resiliens

Organisatorisk resiliens är ett nytt och spännande forskningsområde. Resiliens går att översätta med livskraft och anpassningsförmåga. Begreppet kommer ursprungligen från materialteknikens område där det t ex används som mått på hur mycket belastning att material tål utan att deformeras. En plåt kan t ex böjas till en viss punkt utan att den får en bestående deformation även när belastningen upphör. En fjällbjörk är ett bra exempel på en resilient art som kan motstå stora påfrestningar i form av stark kyla, extrem vind och tung snö. Med organisatorisk resiliens avses den förmåga som ett företag eller organisation besitter för att motstå kriser och påfrestningar. Det är också intressant att studera hur kriser och påfrestningar kan användas som tillfällen för lärande, innovation och effektivisering och på så sätt göra organisationen ännu mer resilient. Ovanstående är i korta drag utgångspunkten för Forskargruppen organisatorisk resiliens (FORE) som är en relativt ny tvärvetenskaplig forskningsgrupp knuten till Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde. Gruppen bedriver olika projekt som studerar hur företag och organisationer bygger upp och kombinerar ekonomiska, tekniska och sociala resurser i syfte att stärka sin livskraft och förmåga att motstå kriser och påfrestningar utifrån en egenutvecklad modell. För närvarande pågår arbete med en gemensam bok som är planerad att utkomma under andra halvåret 2012. Mer information om forskningsgruppens verksamhet kommer att presenteras på denna sida och på högskolorna i Borås och Skövdes hemsidor.

Övrig forskning

Stefan Tengblad har också varit involverad genom åren i forskning kring företagsetik, Personalarbete/Human Resource Management, chefsförsörjning (temat för min doktorsavhandling), arbetsorganisation och kvalitativ metod.

Publikationer

Stefan Tengblad