Säkerhetsportalen

Här har vi samlat information som rör säkerhet och krishantering för dig som student, anställd eller besökare på Högskolan i Skövde.

  • Bild på brand

    Säkerhet och krisstöd

    Säkerhetsportalen ger kunskap och vägledning