Ekonomi, juridik och samhälle

Inom området ekonomi, juridik och samhälle ingår program och kurser kopplade till ämnena statistik, nationalekonomi (finansiell ekonomi), företagsekonomi, industriell ekonomi, logistik och juridik.

Hög kvalitet på ekonomi- och logistikämnen

Alla ämnen inom ekonomi som utvärderats av Universitetskanslersämbetet har bedömts ha hög kvalitet.
Läs mer om kvalitetsutvärderingarna

Utbildning och forskning inom ekonomi

Nedan presenteras de program på grundutbildningsnivå som Högskolan i Skövde erbjuder inom ekonomi, juridik och samhälle. För tillfället erbjuder vi inte några program på magisternivå. Du kan också läsa mer om vår forskning inom området samlat under Framtidens Företagande.

Ekonomi, juridik och samhälle

Många ekonomer arbetar med budgetering och ekonomisk planering, marknadsföring och försäljning, redovisning och revision samt utredningsarbete. Läs mer om området ekonomi.

Butikschefsprogrammet Toppresultat - Svenskt näringsliv
Ekonomprogrammet Tio i topp på samverkan
Ekonomprogrammet - redovisning och revision Tio i topp på samverkan
Personal, organisation och ledarskap Tio i topp på samverkan
Ledarskap och verksamhetsutveckling - magisterprogram

Våra preparandkurser för ekonomer

När du påbörjar ett program inom ekonomi (campus) hos oss erbjuds två preparandkurser, introduktion för persondatorer och preparandkurs i matematik för ekonomer. Dessa kurser är inte obligatoriska, men är viktiga för att förbereda och underlätta dina fortsatta studier inom ditt valda program. För att avgöra om dina kunskaper redan är tillräckliga så finns ytterligare information och självtest på följande sida.