Vård och hälsa

Inom området vård och hälsa ingår program och kurser kopplade till ämnena folkhälsovetenskap, reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa och omvårdnad.

Nytt magisterprogram inom folkhälsovetenskap

Hösten 2016 startar vi upp ett nytt magisterprogram: Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien.

Utbildning och forskning

Nedan presenteras de program på grundutbildning- respektive magisternivå som Högskolan i Skövde erbjuder inom vård och hälsa. Du kan också läsa mer om vår forskning inom området samlat under Hälsa och lärande.