Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa

Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (RPSH) är huvudområdet inom Barnmorskeprogrammet men RPSH finns även i andra program och kurser.

Huvudområdet Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (RPSH) är knutet till livets början och området för mänsklig reproduktion i ett livscykelperspektiv. Inom området studeras och utvecklas kunskap om den normala processen och dess avvikelser i samband med graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod samt om föräldraskapets utveckling. Vidare studeras och utvecklas kunskap om kvinnors reproduktiva hälsa, sexualitet och familjeplanering samt barnmorskans främjande, förebyggande, vårdande och behandlande arbete med och för kvinnan, barnet och familjen.

Utbildning och forskning

 

Ämnesföreträdare