Svenska språket

Ämnet behandlar svenska språket från olika perspektiv som struktur, variation, språkbruk, muntlig och skriftlig kommunikation.

Kurserna i svenska språket i Skövde vänder sig särskilt till dig som vill förstå kommunikationens språkliga och sociala förutsättningar och förbättra din egen förmåga att uttrycka dig levande och klart. Särskilt nyttiga är kunskaper i svenska för lärare, informatörer, kommunikatörer och utredare men även för alla som vill kunna kommunicera i en modern och föränderlig arbetsmarknad.

Inom ämnet svenska språket erbjuder Högskolan i Skövde två huvudsakliga inriktningar. Först erbjuder vi kurser för utländska studenter med fokus på läs- och hörförståelse, text och grundläggande grammatik. Vår andra inriktning är mot muntlig och skriftlig kommunikation. Dessa studier ger kunskaper och färdigheter i retorik, studiet av människans språkliga förmåga och uttryckssätt i tal och skrift. En särskild gren av denna inriktning fokuserar skriftlig kommunikation i akademiska sammanhang respektive i yrkeslivet.

Därutöver erbjuder vi uppdragsutbildning, dels kurser i svenska för utländska akademiker inom ramen för den s.k. korta Vägen (se vidare meny till höger), dels kurser inom inriktningen muntlig och skriftlig kommunikation. De senare är intensiva, praktiskt orienterade och behandlar presentationsteknik respektive språkriktighet i yrkeslivet.

Vår utbildning stöds av forskning med inriktning mot i första hand skrivutveckling och språkförändring.