Program- eller kursstudent vårterminen 2020

Välkommen till Högskolan i Skövde! Vårterminen 2020 startar den 20 januari (magisterprogrammet i Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien startar 21 januari). Här hittar du vilka tider som gäller för det program du ska börja.

Genom att klicka på ditt program nedan hittar du information från programansvarig för ditt program. Där får du information om vad som gäller för just dig vid studiestarten.

Förutbildning

Teknisk basutbildning

Grundutbildningsprogram

Sjuksköterskeprogrammet

Magisterprogram distans

Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien - magisterprogram

Magisterprogram

Magisterprogrammet i Bioinformatik

Högskolan i Borås utbildningar i Skövde

Ska du läsa fristående kurs i vår?

Vårens kurser har olika startdatum. När du har registrerat dig kan du kontrollera schemat i Studentportalen.

Campus en vintermorgon (E- och G-husen)

Välkommen-flagga utanför G-entrén

Se även

Kontakt introgruppen #hisintro19/20

Susanne Söderberg
Introduktionssamordnare
susanne.soderberg@his.se
Tel: 0500-44 80 98

Erika Eriksson Hjelm
planerar internationellt intro
erika.eriksson.hjelm@his.se
Tel: 0500-44 81 96

Sabina Gudomlund Lindberg
Introgeneral Studentkåren 2019
introgeneral@studentkaren.se