Barnmorskeprogrammet

Grattis till att du blivit antagen till Barnmorskeprogrammet vid Högskolan i Skövde.

Vi lärare ser fram emot ett utvecklande och gott samarbete under din utbildningstid hos oss. Vi hoppas att Du ska finna studierna till Barnmorska spännande och givande.

Barnmorskeutbildningen tillhör ämnet Reproduktiv, Perinatal och Sexuell Hälsa (RPSH) och i barnmorskans kompetensområde ingår vård vid såväl, graviditet, barnafödande, familjerådgivning, avbrytande av graviditet och sexuell hälsa i livets alla skeden. Utbildningen i Skövde har delvis format en lokal profil som fokuserar på barnmorskans stödjande roll i vården av och med kvinnan, barnet och familjen. Denna profil inkluderar även barnafödandet som en naturlig process.

Studierna till barnmorska är på avancerad nivå och bedrivs på helfart under tre terminer. Studierna innehåller både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och omfattar 90 Hp. Du blir väl förberedd för barnmorskeprofessionen.

Programstart

Höstterminen startar måndagen den 2 september 2019. Du är välkommen till  Högskolans campus 09:30 för fika och välkomnande av Högskolans rektor Lars Niklasson samt kårordförande Henrik Bergström.

Programintroduktion sker därefter klockan 10:15 i hus G, sal G106. Vid detta tillfälle kommer programansvarig, Caroline Bäckström, att informera om mål, innehåll och kurser som ingår i programmet samt olika rutiner inför programstart såsom IT-plattformen Canvas.

Kommer du med bil så måste du hämta ett parkeringstillstånd för studenter i receptionen i hus G. Se campuskarta.

Kommer du med bil så måste du hämta ett parkeringstillstånd för studenter i receptionen i hus G. Se campuskarta

Registrering

Inför programstarten ska du registrera dig för att behålla din studieplats. Det gör du via www.his.se/studentportalen mellan 5-18 augusti. För att kunna registrera dig måste du aktivera ett användarkonto. Det gör du på  www.his.se/aktiverakonto

Vid förhinder

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det mycket viktigt att du meddelar detta till programansvarig. Utöver detta måste du också registrera dig via Studentportalen senast 18 augusti.

Om du inte registrerar dig via Studentportalen mister du din programplats.

Du förbereder dig inför studiestarten genom att läsa:

- läsa valfri litteratur om Barnmorskans historia samt kapitel 1 i Bryar, R. & Sinclair, M. (2011). Theory for Midwifery Practice. (2nd ed.) London: Palgrave Macmillian. ISBN 9780230211926.

- läsa artikeln; Berg, Ólafsdóttir & Lundgren (2012) A midwifery model of woman-centred childbirth care – In Swedish and Icelandic settings, Sexual & Reproductive Healthcare vol 3 pp 79–87http://dx.doi.org/10.1016/j.srhc.2012.03.0011

Terminer

Första terminen inriktas på att du börjar utveckla din professionella kompetens genom att introduceras i barnmorskeprofessionens teoretiska, kliniska och vetenskapliga grund.

Andra terminen inriktas på att du fördjupar din professionella kompetens genom att utveckla din kunskap och förmåga att identifiera, beskriva och analysera företeelser. Du erhåller klinisk utbildning där du får möjlighet att relatera företeelser till teori genom teoretisk integrering. Du får även möjlighet att träna dig på att lösa problem relaterade till kursmålen.

Tredje terminen inriktas på att du ytterligare fördjupar din problemlösningsförmåga, din förmåga att leda, evaluera och förbättra omvårdnaden. Du fortsätter att integrera dina teoretiska och kliniska kunskaper för att självständigt kunna arbeta som barnmorska samt för att kunna initiera och bidra till utveckling av kunskapsområdet och professionen. I början av tredje terminen avslutar du ditt examensarbete om 15 hp. Mer information om Barnmorskeprogrammet finner Du på Högskolans hemsida  www.his.se/barnmorska

Programansvarig
Caroline Bäckström, caroline.backstrom@his.se

Övriga lärare i programmet är

Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se (ämnesföreträdare)
Therese Larsson, therese.larsson@his.se
Åsa Gamgam Leanderz, asa.gamgam.leandersz@his.se

Vi är mycket glada att du valt att studera till barnmorska vid Högskolan i Skövde och ser fram emot att träffa dig i samband med programstarten.

Bästa hälsningar,

Caroline Bäckström,
programansvarig Barnmorskeprogrammet, Högskolan i Skövde

 

Bild från introduktionen 2013

Programöversikt

Kontakt programansvarig