Dataspelsutveckling - Game Writing

Vi tycker att det är väldigt roligt att du har sökt dig hit till oss och vi kan bara konstatera att du har gjort ett mycket bra val. Programmen för dataspelsutveckling ger dig som studerande en utbildning av högsta kvalitet. Våra lokaler erbjuder en kreativ miljö med god tillgång till utrustning vilket gör det möjligt för dig och dina klasskamrater att, både som individer och som grupp, utvecklas till morgondagens dataspelsutvecklare.

Jag som är programansvarig vill passa på att ge dig information för att förbereda dig inför programstart, samt komma i gång med höstens studier.

Registrering

Innan programstarten måste du registrera dig för att behålla din studieplats. Det gör du via www.his.se/studentportalen mellan 5-18augusti. För att kunna registrera dig måste du aktivera ett användarkonto. Detta gör du på www.his.se/aktiverakonto.

Vid förhinder

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det mycket viktigt att du meddelar detta till mig. Utöver detta måste du också registrera dig via Studentportalen senast 18 augusti. Om du inte registrerar dig via Studentportalen mister du din programplats.

Programstart

Höstterminen startar måndagen den 2 september 2019 och då träffas vi klockan 09:30 på Högskolans campus för fika och välkomnande av Högskolans rektor Lars Niklasson samt kårordförande Henrik Bergström. Då kommer du även träffa dina programfaddrar som möter dig i sina rosa tröjor på campus.

Mellan klockan 10:15 och 12:00 har alla Högskolans dataspelsutbildningar en gemensam uppstart Portalen, (lokalen Insikten) för dig och de andra drygt 200 nyantagna dataspelsstudenterna.

Klockan 13:15 samlas sedan alla som skall läsa Dataspelsutveckling – Game writing i hus G, sal G207 för information kring programmet.

Inledande kurser och kurslitteratur

Terminen börjar med två kursstarter redan första veckan och vi ser gärna att du förbereder dig genom att skaffa kurslitteratur (som annars kan ta tid att få tag på). För kursen Spelanalys I är det tre av de titlar som ingår i kurslitteraturen som kan vara bra att ha tillgång till redan från kursstart. Dessa är:

  • Roger Caillois (2001). Man, Play and Games. Chicago University of Illinois Press ISBN025207033X.
  • Diane Carr et. al. (2006). Computer Games. Text, Narrative and Games. Cambridge Polity Press. ISBN 074563401X.
  • Understanding Digital Games (2006). Red. J. Rutter & J. Bryce. London Sage Publications ISBN1412900344.

För kursen Kreativt skrivande I är följande litteratur bra att ha från början:

  • King, S. (2017). Att skriva: En hantverkares memoarer. Stockholm: Albert Bonniers förlag. ISBN 9100169943. ISBN13:9789100169947


Även valfria engelskspråkiga utgåvor av Stephen Kings bok går bra, men observera att kursen likväl ges på svenska.

Information om övrig kurslitteratur för Kreativt skrivande I ges vid första kurstillfället.

Bred utbildning med spets

Stora delar av utbildningen berör dataspelsutveckling, men det innebär inte på något sätt att de tekniker och teorier som du kommer att lära dig enbart är knutna till dataspel. För dig som student är detta en styrka då det ger dig kunskaper som är användbara inom en rad olika arbetsområden utöver dataspel.

Spelutveckling involverar människor från många områden utöver game writing, och det är viktigt att alla medlemmar i ett spelutvecklingsprojekt kan kommunicera och känner till varandras krav och behov. Detta får du lära dig genom att läsa två större projektkurser tillsammans med studenter från övriga dataspelsprogram. I utbildningen ingår även mer teoretiska kurser inriktade mot bland annat spelanalys, men du kommer också att studera interagerbara medier i ett bredare sammanhang, samt läsa, diskutera och skriva akademiska texter.

Bild från introduktionen 2013

Kontakt programansvarig

Louise Persson
louise.persson@his.se