Personal, organisation och ledarskap

Välkommen till programmet Personal, Organisation och Ledarskap! Nu väntar dig tre spännande år med studier inom företagsekonomi med inriktning mot personal-, organisations samt ledarskapsfrågor. Du kommer att utveckla en förståelse för hur ekonomiskt tänkande i organisationer verkar, hur man motiverar människor, hur grupper fungerar och får arbetsplatser att fungera och utvecklas. Dessutom får du lära dig socialpsykologi, arbetsrätt och arbetsmiljö. Styrkan i programmet är den helhetssyn du får – för de olika kunskaperna hänger ihop. Det kommer du att märka!

Registrering

Innan programstarten måste du registrera dig för att få behålla din studieplats. Det gör du via www.his.se/studentportalen någon gång mellan den 5-18 augusti. För att kunna registrera dig måste du först aktivera ett användarkonto. Detta gör du på www.his.se/aktiverakonto

Vid förhinder

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det mycket viktigt att du meddelar detta till mig. Utöver detta måste du också registrera dig via Studentportalen senast 18 augusti. Om du inte registrerar dig via Studentportalen mister du din programplats.

Programstart

Höstterminen startar måndagen den 2 september och då träffas vi klockan 09:30 på Högskolans campus för fika och välkomnande av Högskolans rektor Lars Niklasson samt kårordförande Henrik Bergström. Då kommer du även träffa dina programfaddrar som möter dig i sina rosa tröjor på campus.

Klockan 10.15 ska du vara i hus D, sal D105, för en gemensam informationstimma tillsammans med andra programstudenter. Därefter i samma sal kl 11.15 får du träffa mig och dina studiekamrater under en programträff.

Tänk på att registrera dig i tid så att du inte mister din plats.

Programmet utvecklas

POL-programmet fr o m start hösten 2013 är i grunden ett helt nytt företagsekonomiskt program som byggts på gedigen forsknings- och undervisningsbaserad kunskap kring personal-, organisations- och ledarskapsfrågor i nära samverkan med omgivande samhällsliv.

Preparandkurser

Det finns två preparandkurser för er att ta del av, dels en introduktion för persondatorer samt dels en preparandkurs i matematik. Även om kurserna inte är obligatoriska så är de viktiga för att förbereda och underlätta era fortsatta studier. För att avgöra om du redan har tillräckliga kunskaper så finns det ytterligare information och självtest på följande sida:

http://www.his.se/om-oss/Utbildningar-och-amnen/Ekonomi-juridik-och-samhalle/Valbara-kurser/

Mer information

Mer information om programmet hittar du på vår egen webbplats, www.his.se/pol. Här finns bland annat utbildningsplanen och information om vilka kurser du ska läsa först, dess scheman och litteraturlistor. All annan nyttig information du behöver som ny student i Skövde hittar du här på webbplatsen. Har du frågor eller funderingar som du inte kan hitta svar på genom programmets webbplats, kontaktar du programansvarig eller studievägledare.

Bild från introduktionen 2013

Kontakt programansvarig och studievägledare