Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska

Vi är mycket glada att du valt att studera till skolsköterska på vår Högskola och ser fram emot ett utvecklande och gott samarbete under utbildningstiden

Introduktion

Vi önskar att du ska finna studierna till skolsköterska spännande och givande. Alla kurser inom programmet har en tydlig inriktning mot skolsköterskans omvårdnadsansvar som främst är hälsofrämjande och förebyggande. Dessutom följs kunskapsutveckling, forskning och utvecklingsarbete inom skolsköterskans ansvarsområde.

Studierna till specialistsjuksköterska med inriktning skolsköterska är på avancerad nivå och bedrivs på halvfart som distansutbildning med IT-stöd under fyra terminer. Halvfartstudier innebär en tänkt arbetsbelastning motsvarande ca 20 timmar per vecka (eller 4 timmar per dag). Att läsa på distans innebär att du tillägnar dig kunskaper och färdigheter oberoende av tid och rum. Distansutbildning ger frihet att självständigt planera och aktivt söka kunskap och är problemorienterad, men innebär också ett stort eget ansvar att planera och söka information. Som stöd och hjälp för inlärningen kommer det att finnas studiehandledningar för respektive kurs. Utbildningen innehåller både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Registrering

Innan programstarten måste du registrera dig för att behålla din studieplats. Det gör du via www.his.se/studentportalen mellan 5-18 augusti. För att kunna registrera dig måste du aktivera ett användarkonto. Detta gör du på www.his.se/aktiverakonto.

Vid förhinder

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det mycket viktigt att du meddelar detta Marie Wilhsson. Utöver detta måste du också registrera dig via Studentportalen senast 18 augusti. Om du inte registrerar dig via Studentportalen mister du din programplats. 

Tänk på att registrera dig i tid så att du inte mister din plats.

Parkering

Kommer Du med bil så måste du hämta ett parkeringstillstånd för studenter i receptionen i G-huset. Se campuskarta.

Introduktion av programmet

Programintroduktion sker onsdagen den 4 september klockan 10.15 i sal G207. Vid detta tillfälle kommer programansvarig att informera om mål, innehåll och kurser som ingår i programmet samt informera om Canvas som är den lärplattform som används genom utbildningen. Introduktionen av programmet pågår fram till lunch klockan 12:00. Vi träffas åter i salen 13:15 och avslutar dagen ca 17:00. Har Du frågor om programmet kan du vända dig till; Marie Wilhsson på e-post marie.wilhsson@his.se

Programmets första kurs Omvårdnad – introduktion till skolsköterskans arbetsområde 7,5 hp, startar i Skövde torsdagen den 5 september klockan 08.30 och fortsätter hela den dagen, och kursen avslutas i Skövde den 6 november. Har Du frågor om kursen kan du vända dig till kursansvarig; Marie Wilhsson på e-post marie.wilhsson@his.se

I kursen ingår en uppgift som innebär att observera och intervjua en skolsköterska, för att förbereda uppgiften kan du redan nu kontakta en skolsköterska i ditt närområde och bestämma ett datum under vecka 36 då du under några timmar få en inblick i skolsköterskans dagliga arbetet samt genomföra en intervju. Uppgiften syftar till att du ska få fördjupad kunskap om skolsköterskans arbetsområde och roll i det hälsofrämjande arbetet inom elevhälsan samt hur de tillvaratar barns rättigheter.

Vidare studier

Programmets andra kurs Folkhälsoarbete med inriktning mot barn och ungdomar 7,5 hp startar vecka 45 i november Har Du frågor kan Du vända Dig till kursansvarig Kristina Carlén: kristina.carlen@his.se

Mer information

Mer information om programmet finns på www.his.se/skolskoterska och information om hur det är att vara student på Högskolan i Skövde finns på www.his.se/student.

Har du frågor eller funderingar kring programmet mig som programansvarig eller kursansvarig för respektive kurs (se namn, tel. och adress ovan)

Varmt välkommen till Högskolan i Skövde och Skolsköterskeprogrammet

 

Bild från introduktionen 2013

Kontakt