Automatiserings-, Bearbetnings- och Produktionstekniker

Grattis! Du har kommit in på ett av våra tre program som leder till en högskoleexamen som tekniker. jag hoppas och tror att vi alla har två roliga, intressanta och lärorika år framför oss.

Registrering

Innan programstarten måste du registrera dig för att behålla din studieplats. Det gör du via http://www.his.se/studentportalen mellan 5-18 augusti. För att kunna registrera dig måste du aktivera ett användarkonto. Detta gör du på www.his.se/aktiverakonto.

Vid förhinder

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det mycket viktigt att du meddelar detta till mig som är programansvarig. Utöver detta måste du också registrera dig via Studentportalen senast 18 augusti. Om du inte registrerar dig via Studentportalen mister du din programplats.

Programstart

Höstterminen startar måndagen den 2 september och då träffas vi klockan 09:30 på Högskolans campus för fika och välkomnande av Högskolans rektor Lars Niklsasson samt kårordförande Henrik Bergström. Då kommer du även träffa dina programfaddrar som möter dig i sina rosa tröjor på campus.

Efter en kort allmän introduktion följer du faddrarna till hus G och sal G211 där vi startar 10:15. Bokstaven betyder vilket hus det är, och första siffran betecknar våningen. Det finns också studenter på området som hjälper dig om du inte hittar.

Studierna

Du kommer att läsa första läsåret gemensamt med de båda andra teknikerprogrammen för att under det andra läsåret specialisera dig inom din valda inriktning; Automatiseringstekniker (ATEEG), Bearbetningstekniker (BETEG) eller Produktionstekniker (PETEG). Teknikerprogrammen som ursprungligen startade hösten 2011, har sedan dess vidareutvecklats utifrån Skaraborgs tillverkningsindustriers kompetensbehov. Oavsett vilken av de tre inriktningarna du har valt, får du därmed en utbildning som är skräddarsydd efter industrins behov.

Alla teknikerprogram läser det första läsåret gemensamt med kurser i Matematik, Fysik, CAD, Tillverkningsteknik, Produktionsteknik, Kvalitetsteknik, Underhåll och driftsäkerhet och Mätteknik.

ATEEG fortsätter sedan med specialisering inom Ellära, Mekatronik, Robotteknik och Programmering.

BETEG fokuserar andra året på Tillverkningsteknik, Materiallära, Beredning, CAD-CAM och Skärteknik.

PETEG fördjupar sig i Produktionsteknik, Flödessimulering och Arbets- och tidstudier.

Utbildningarna har en tydlig industriell koppling genom att varva kursverksamhet vid campus med gästföreläsningar, studiebesök och kursuppgifter som förläggs ute hos industriföretagen.

Under första året på programmen läser du matematik och fysik som till stora delar motsvarar behörighetskravet för ingenjörsstudier. Skulle du under utbildningen känna att du vill läsa mer går det att komplettera med ytterligare en fysikkurs och parallellt läsa in kemi om du skulle sakna detta för att sedan kunna söka in på bred ingång på Ingenjörsprogrammet. Då blir du ingenjör på fyra år.

Undrar du något får du gärna maila eller ringa mig, annars ses vi till hösten!

Bild från introduktionen 2013

Programansvarig