Reserv

Du som är reserv måste kunna svara oss med kort varsel, ibland inom ett dygn, annars går erbjudandet om plats vidare till nästa reserv.

Så kontaktar vi dig

Om vi kan erbjuda dig som är reserv en plats kommer vi att skicka ett antagningsbesked till dig via e-post. Information om registrering på utbildningen och när du måste ha registrerat dig, kommer att finnas i antagningsbeskedet. Om du inte registrerat dig inom utsatt tid, kommer vi att erbjuda platsen till nästa reserv. Vi rekommenderar dig att kontrollera din e-post varje kväll eller tidigt varje morgon.

Det är alltså viktigt att du som är reserv är nåbar på den e-post du angett i anmälan. Kontrollera på antagning.se att dina kontaktuppgifter stämmer.

Om du inte har hört något från oss senast två veckor efter program-/kursstart har vi tyvärr inte kunnat erbjuda dig en plats.

Information om hur du ligger till i reservlistan

Vi svarar inte på frågor om hur du ligger till i reservlistan eller hur stora dina chanser är att komma in, då det finns för många faktorer som påverkar kan vi inte ge något svar.

Reservplatser påverkas av överintag, vilken urvalsmodell (platstilldelning) som tillämpas och av hur många antagna i respektive urvalsgrupp som lämnar återbud, se nedan. Detta skiljer sig mellan olika utbildningar och mellan olika år på samma utbildning. På UHR:s statistiksida kan du se vilket meritvärde den sist antagna (före eventuell reservkallning) till en viss utbildning haft tidigare. Detta kan ge dig en fingervisning om dina chanser.

Hur går reservkallning till vid Högskolan i Skövde?

Högskolan kan göra ett visst överintag av antagna på program och kurser. Överintag innebär att vi antar fler studenter än antalet planerade platser på utbildningen, i första urvalet. Överintaget skiljer sig från program till program och från kurs till kurs. Hur stort överintaget är, beror på hur många reserver vi fått kalla i tidigare antagningsomgångar och om det finns absoluta begränsningar i hur många studenter som kan börja, t.ex. antalet praktik- eller laborationsplatser. För att vi ska börja erbjuda reserver en plats, måste vi få så många återbud att överintaget är borta.

När en antagen lämnar återbud, tittar vi på utbildningens urvalsmodell/platstilldelning (oftast 67 % av platserna till sökande med gymnasiebetyg och 33 % av platserna till sökande med högskoleprovsresultat). I normalfallet erbjuder vi då en plats till den förste reserven i samma urvalsgrupp som återbudet kom in. Om den reserven inte vill ha platsen, eller inte svarar, kommer vi att erbjuda platsen till nästa reserv i urvalsgruppen. Om det finns en plats kvar när vi erbjudit alla reserver i urvalsgruppen en plats, kommer vi att erbjuda platsen till en reserv i en annan urvalsgrupp. Detta betyder att man kan vara reserv 1 men ändå ha små chanser att erbjudas plats, om det inte kommer in några återbud i den urvalsgruppen.

 

Se även

Kontakt

Telefon: 0500-44 82 00 

Telefontid måndag, tisdag och torsdag kl 10.00-11.30

Extra telefontid v. 4, måndag till fredag kl 10:00-11:30

E-post: antagning@his.se

Postadress:
Högskolan i Skövde
Antagningen
Box 408
541 28 Skövde