Studentmentor

Att vara studentmentor är ett utvecklande uppdrag där du hjälper en annan student att strukturera och planera sina studier. Det är ett meningsfullt och lärorikt extrajobb.

Vem kan få en studentmentor?

Det finns flera anledningar till att studenter erbjuds stöd från en studentmentor. En student vars funktionsvariation försvårar i studiesituationen när det gäller att strukturera och planera sina studier kan få tillgång till en mentor som stöd. 

Vem kan bli studentmentor?

Intresse för människor, engagemang, pålitlighet och strukturerad är goda egenskaper för ett mentorsuppdrag. Du har kommit en bit i din egen utbildning och vill dela med dig av dina kunskaper i studieteknik.  

Läs intervjun med studentmentorn Sanna Ylvén

Vilka är förväntningarna på uppdraget som studentmentor?

Som mentor fungerar du som ett bollplank kring studentens frågeställningar om sin studiesituation. Du ska inte vara extralärare, kompis eller terapeut.  Din roll handlar om att stötta studenten att genomföra sina studier samt uppnå sina mål. Tanken är att studenten ska få möjlighet att lära sig studieteknik, studievanor och strategier som kan underlätta för att klara sina studier på egen hand. Du hjälper studenten med ramar och tydliggöranden, att sortera och prioritera vad som är viktigast för tillfället, eller att tolka och konkretisera uppgifter och moment. 

Vid det första mötet träffas studenten, mentorn och samordnaren tillsammans för att gå igenom studentens behov av stöd. Tanken är sedan att mentorn och studenten träffas, eller kommunicerar via telefon, sms eller mail, ca 1-2 timmar i veckan. 

Som studentmentor bjuds du in till nätverksträffar med andra mentorer där ni får kompetensutveckling och har möjlighet att dela erfarenheter. Mentorskapet är en merit för ditt framtida yrkesliv. Du blir arvoderad av högskolan och du får ett intyg på ditt uppdrag när det avslutas. 

Högskolan i Kristianstad har gjort en film om mentorskap. Se den här (öppnas på deras hemsida)

Intresseanmälan för att bli studentmentor

Maila din intresseanmälan till virpi.westin@his.se 

Bild på kampanilen med grönska i förgrunden.

Mentorshandboken

Finns att ladda ner här

Att vara mentor till student med Asperger

Finns att ladda ner här

Kontakt

Virpi Westin

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning

virpi.westin@his.se

Telefon: 0500-44 80 96

Porträttbild Virpi Westin