Internationalisering för sjuksköterskor och barnmorskor

Information för sjuksköterskor och barnmorskor som är intresserade av praktik/VFU eller studier utomlands.

VFU utomlands

Sjuksköterskor, termin 4 (Erasmuspraktik)

För ansökan om praktik i Nederländerna under perioden för "Delaktighet och Lärande" våren 2020, se ansökan i högerkolumnen. 15 maj 2019 är sista ansökningsdag. 

Du måste vara godkänd på samtliga kurser till och med termin 3 på sjuksköterskeprogrammet  vid utresa.

Barnmorskor, termin 3 (Rosa-Linea, Nordplus)
För ansökan om VFU i Tromsö, Norge, under under hösten 2019, se ansökan i högerkolumnen. 19 januari 2020 är sista ansökningsdag.

För ansökan om VFU i Ålborg, Danmark, under hösten 2019, se ansökan i högerkolumnen. 19 januari 2020 är sista ansökningsdag.

Du måste vara godkänd på följande kurser i vid ansökan:
RP721A-Det normala barnafödandet A1N, RP722A-Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa A1N och RP723A-Profession, teori och metod A1N samt RP720A uppsats-del 1. Du måste före utresa även vara godkänd på kurserna RP726A och RP732A. Du måste också ha varit registrerad under minst två sammanhängande terminer vid utresa.  

Besked om nominering
När vi behandlat din ansökan kommer du att få ett besked om nominering till den e-postadress du angett i din ansökan. Inom en vecka måste du tacka ja för att inte förlora din plats så kom ihåg att kolla din e-post.

Tänk på att nomineringen från oss inte är någon formell antagning. Den formella antagningen görs av det utländska universitetet när du gjort din ansökan till dem.

Urvalet baseras på följande kriterier: 

  • Du måste vara registrerad på heltidsstudier (30 poäng/termin) vid Högskolan i Skövde och ha minst en termins studier avklarade vid ansökan.
  • Sjuksköterskor måste ha varit registrerade under minst två sammanhängande terminer från ansökan till utresa. 
  • Barnmorskor måste ha varit registrerade under alla terminer från ansökan till utresa.
  • Du måste ha klarat minst 22.5 högskolepoäng/termin i snitt vid Högskolan i Skövde och inte ha omtentamen kvar att göra som ligger under tiden för utbytet.
  • Du bör ha klarat av moment som S-HLR samt lyftteknik samt ha ett intyg som bekräftar detta.
  • Du bör ha goda språkkunskaper i det språk som används i utbildningen vid det mottagande universitetet.

Läs mer om ansökan och urval här.

Minor Field Studies - examensarbete utomlands

Minor Field Studies
Gör ditt examensarbete i ett utvecklingsland! Läs mer här.

När du ansöker om MFS-stipendium ska du använda de ansökningsblanketter som finns (du når dem bland relaterade dokument på denna sida).

Deadline för MFS-ansökan är 15 oktober. 

Utlandsstudier efter din utbildning

Efter dina studier
Du kan också välja att åka efter din utbildning, antingen en eller två terminer, och studera på ett av våra partneruniversitet. 

Här hittar du en lista över de universitet som vi har samarbete med.

15 maj är sista ansökningsdag för nästkommande vårtermin för studier efter utbildningen. 1 december är sista ansökningsdag för nästkommande hösttermin och helårsplats för studier efter utbildningen.

 

Relaterad information

Kontakt

Erika Eriksson Hjelm
Studieinformatör
E-post: utlandsstudier@his.se
Telefon: 0500-44 81 96

Frida Lindgren
(Föräldraledig till april 2020)
Internationell koordinator
E-post: utlandsstudier@his.se