Kursutvärdering

Högskolan arbetar med kvalitet på många olika sätt där kursenkäter utgör en viktig del. Med värderingar som instrument har studenterna möjlighet att delge sin syn på utbildningen och Högskolan får också ett betydelsefullt underlag för sitt kvalitetsarbete.

Högskolan använder det webbaserade kursutvärderingssystemet EvaSys för genomförande av samtliga kursutvärderingar. Systemet har använts sedan 2009.

För dig som student innebär systemet att hela kursutvärderingsförfarandet är elektroniskt. Du får efter kursens slut ett e-postmeddelande med en länk till ett frågeformulär med ett antal frågor om den kurs du just avslutat. Motsvarande länk finns också i Studentportalen.

Det är mycket viktigt att du svarar på frågorna eftersom det är dina svar som ligger till grund för hur kursen utvecklas.

Några veckor efter att du har besvarat frågeställningarna finns en sammanställning av kursutvärderingen tillgänglig för dig i Studentportalen.

Hjälp till med utveckling av Högskolans utbildning du också.

Svara på din kursvärdering!

 

Kontakt

Om du har tekniska problem med att fylla i en utvärdering. Hör av dig till evasys-support@his.se