Om kurs utgår

Om en kurs utgår ur utbildningsutbudet ska Högskolan ge möjlighet till tre omprov inom det närmaste året.

De studenter som är eller har varit registrerade på den aktuella kursen de senaste fyra terminerna men ännu inte har blivit godkända, ska skriftligen meddelas att kursen utgår och erbjudas omprov.

 

Se även

 

Vid frågor rörande - tentamen

E-post: tentamen@his.se
Telefon: 0500-44 80 00 (vxl)

Tentamensadministration
Maria Carlstedt