Tentamen från annat lärosäte

Om du studerar på distans vid annat lärosäte och vill skriva din tentamen på Högskolan i Skövde

För dig som studerar på distans vid annat lärosäte samtidigt som du är inskriven på Högskolan i Skövde och vill skriva din tentamen här på campus beviljas detta i mån av plats och om det finns några tentamina inplanerade hos oss vid samma tidpunkt som tentamen äger rum på det andra lärosätet. Du hittar våra tentamenstillfällen i vårt tentamensschema på webben: http://www.his.se/Ar-student/mina-studier/Tentamen/Tentamensschema/

Anhållan ställs till tentamensadministrationen på Högskolan i Skövde senast två veckor innan det aktuella tentamenstillfället. Anmäler du dig senare behandlas din ansökan i mån av tid. Om lärosätet godkänner att du tenterar här (samt den tidpunkt som finns tillgänglig) kan du i formuläret nedan lämna kontaktuppgifter till en person som vi i vår tur kan kontakta. Alla fält i formuläret ska fyllas i. 

OBS Detta formulär ska inte användas av dig som läser högskolans distansprogram t.ex. Hälsocoachprogrammet och Butikschefsprogrammet. Se i första hand respektive kurssajt för information om tentamensmöjligheter.

Kontaktperson vid lärosätet:
Handläggningstid: inom en vecka får du svar från oss.

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr
 

Vid frågor rörande tentamen på annan ort

E-post: tentamenannanort@his.se  

Telefon: 0500-44 80 00(vxl)

Tentamensadministration
Maria Carlstedt

Christina Hedin