Högskolebibliotekets organisation och vision

Biblioteket är Högskolans centrala resurs för informations- och litteraturförsörjning.

Organisation

Högskolebiblioteket är organiserat i fyra team och en webbgrupp. De fyra teamen är Forskarstöd, Lärandemiljö, Media och Undervisning. 

Ledning

Bibliotekschef: Lotta Gustafsson

Team Forskarstöd

Team Forskarstöd arbetar med att stödja forskares och studenters informationshantering med fokus på publikationsdata i DiVA, bibliometri och publiceringsvägar. 

Team Lärandemiljö

Team Lärandemiljö planerar och utvecklar förutsättningar för mötet mellan biblioteket och dess användare.

Team Media

Team Media ansvarar för att studenter, forskare och övrig personal får god tillgång till relevanta vetenskapliga informationsresurser för studier och forskning.

Team Undervisning

Team Undervisnings uppdrag är att på ett pedagogiskt sätt ge redskap och vägledning i att söka och värdera information (informationskompetens). Teamet är också en resurs för studenter som vill stärka sin skriftliga uttrycksförmåga (Studieverkstan). 

Regler vid Högskolebiblioteket


Högskolebibliotekets medieplan

Vision

Högskolebiblioteket i Skövde ska:

  • erbjuda en tillgänglig, välkomnande och inspirerande fysisk och digital miljö där lärande och utveckling sätts i fokus
  • vara en attraktiv och självklar pedagogisk resurs som är väl integrerad i högskolan
  • utgöra en given plattform för högskolans vetenskapliga verksamhet

Bibliotekets öppettider

Måndag - torsdag kl. 08.00-20.00
Fredag kl. 08.00-17.00
Lördag kl. 10.00-16.00

Detaljerad information, avvikande öppettider

Kontakta biblioteket

E-post: biblioteket@his.se
Telefon: 0500-448060 
Besöksadress: Högskolevägen 4

Fler kontaktuppgifter