Uppsatser

På webben finns flera fritt tillgängliga arkiv där du kan söka efter studentuppsatser. I många fall finns uppsatserna tillgängliga i fulltext.

Sök uppsatser från Högskolan i Skövde

DiVA Skövde finns studentuppsatser som skrivits av studenter vid Högskolan i Skövde. Det går att söka utifrån exempelvis utbildningsprogram eller ämne. Uppsatser från år 2008 är inlagda i DiVA.

Biblioteket har pappersexemplar av examensarbeten som skrivits vid Högskolan före år 2008 och de är sökbara i bibliotekets katalog. Kontakta informationsdisken för att låna examensarbeten i pappersformat eftersom de är placerade i bibliotekets stängda magasin. 

Sök uppsatser nationellt

Uppsök går det att söka fram examensarbeten och studentuppsatser från ett flertal svenska lärosäten.

Sök uppsatser internationellt

Uppsatser från utländska lärosäten finns i OAIster.

Bild av student