Upphovsrätt och kopiering

Kopiering, användning och delning av exempelvis texter och bilder styrs av upphovsrättslagen samt det avtal som Högskolan har slutit med upphovsrättsorganisationen Bonus Copyright Access.

Högskoleavtalet

Högskoleavtalet, ett avtal mellan Högskolan i Skövde och Bonus Copyright Access, reglerar möjligheterna till kopiering och delning av undervisningsmaterial.

Avtalet gäller för både lärare och studenter. Frågor som behandlas i avtalet är bland annat hur mycket av en skrift som får kopieras (d.v.s. kopieras för undervisningsändamål) och hur kopiorna får användas och distribueras.

Kopieringsguiden för universitet och högskolor (pdf-dokument) ger översiktlig information om reglerna.

Kopieringsguide för Högskolor och universitet

Kopieringsguiden finns uppsatt vid alla skrivare/kopiatorer på Högskolan. På Bonus Copyright Access webbplats finns mer detaljerad information om kopieringsreglerna och svar på vanliga frågor som rör kopieringsavtalet.

Särskilda abonnemang och prenumerationer, exempelvis bibliotekets tidskriftsprenumerationer, omfattas inte av Högskoleavtalet.

Upphovsrättslagen

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, upphovsrättslagen, reglerar författares, kompositörers, konstnärers och andra skapande upphovspersoners rättigheter att bestämma över hur deras konstnärliga och litterära verk får användas.

Enligt § 12 i upphovsrättslagen får du för privat bruk kopiera ett eller några få exemplar av en artikel eller andra skrifter av mindre omfattning. Gäller det kopiering ur en normalstor bok, exempelvis en kursbok, får du endast kopiera begränsade delar av boken.

Vad som menas med begränsad del är inte klarlagt. Det innebär dock att det alltid är fråga om en mindre del av verket och inte så mycket som hälften eller nästan hälften av ett verk. Kopiering för bland annat egna studier och egen forskning räknas som privat bruk.

Mer information om kopiering för privat bruk på Bonus Copyright Access webbplats.

 

Antiplagieringsguider

Refero är en webbaserad guide som hjälper dig att förstå vad plagiering är och hur du kan undvika det. Den har tagits fram av biblioteken vid Blekinge tekniska högskola och Linnéuniversitetet.

NoPlagiat är en självstudieguide om plagiering och upphovsrätt som tagits fram av Linköpings universitetsbibliotek.

Bibliotekets öppettider

Måndag - torsdag kl. 08.00-20.00
Fredag kl. 08.00-17.00
Lördag kl. 10.00-16.00

Detaljerad information, avvikande öppettider

Kontakta biblioteket

E-post: biblioteket@his.se
Telefon: 0500-448060 
Besöksadress: Högskolevägen 4

Fler kontaktuppgifter