Källkritik

Vid läsning av texter är det viktigt att reflektera över innehållet och bakgrunden för dokumentet. Nedan finns exempel på frågor som går att ställa för att vara källkritisk.

Informationskälla

Var är dokumentet hämtat ifrån? Vilka databaser eller sökmotorer har använts? Är det vetenskapligt innehåll i databaserna? Hur rankas träfflistan, vilka träffar kommer först?

Utgivning

Vilket förlag har gett ut tidskriften/boken? Är tidskriften indexerad i någon databas? När det gäller artiklar och konferenspublikationer kan dokumentet Open Access och tveksamma förlag vara till hjälp för att bedöma om förlaget är trovärdigt eller ej.

Författare

Vem har utfört studien eller skrivit boken? Hur ser författarens bakgrund ut, har personen anknytning till någon institution eller organisation? Vilka värderingar och syften har institutionen eller organisationen? Har personen skrivit tidigare inom området? 

Innehåll

Vilket är syftet med dokumentet? Är innehållet faktamässigt eller opinionsskapande? Är författarens synvinkel objektiv och opartisk? Redovisas andra källor på ett tydligt och konsekvent sätt? Är språket sakligt och korrekt? Har arbetet en tydlig disposition? 

Framgår det hur studien är genomförd? Är resultaten och slutsatserna rimliga? Framstår något som kontroversiellt? Är studien beställd av någon som har intresse av vilket resultat som visas upp? 

Tid

När publicerades dokumentet, är det tillräckligt aktuellt? Vissa ämnesområden, till exempel inom naturvetenskaperna, ställer högre krav på att källan är förhållandevis färsk, medan en del områden inom till exempel humaniora kan använda källor av äldre datum. 

Struktur i vetenskapliga dokument

Vetenskapliga dokument är ofta uppbyggda kring delarna introduktion, metod, resultat och diskussion, något som brukar kallas IMRaD-struktur. Läs mer om IMRaDs olika delar.

 

Mer om källkritik


Källkritik på internet

Internetstiftelsen i Sverige

Källkritik
Skolverket

Böcker om källkritik på högskolebiblioteket

Bibliotekets öppettider

Måndag - torsdag kl. 08.00-20.00
Fredag kl. 08.00-17.00
Lördag kl. 10.00-16.00

Detaljerad information, avvikande öppettider

Kontakta biblioteket

E-post: biblioteket@his.se
Telefon: 0500-448060 
Besöksadress: Högskolevägen 4

Fler kontaktuppgifter