Genomförda konferenser

Konferenser och workshops anordnas med jämna mellanrum. Här listas några av dem som genomförts inom socialpsykologi.

The Second Jane Addams Conference 2011

Högskolan i Skövde och Uppsala Universitet anordnade tillsammans den andra Jane Addams Conference on Social Entrepreneurship i Uppsala 9 december 2011. Det var en minikonferens under en dag med föreläsningar på förmiddagen.

WoSSP 2011

Workshop on Sociological Social Psychology (WoSSP) anordnades på Högskolan i Skövde 22-23 juni 2011

WoSSP 2012

Workshop on Sociological Social Psychology (WoSSP), ett samarbete mellan Högskolan i Skövde och Karlstads Universitet hölls på Högskolan i Skövde 19-20 juni 2012

EU SSSI 2013

European Society for the Study of Symbolic Interaction (EU SSSI), ett samarbete mellan Högskolan i Skövde och Uppsala Universitet hölls i Uppsala 28-30 augusti 2013.

WoSSP 2014

Workshop on Sociological Social Psychology (WoSSP) is held at the University of Skövde, 16-17 June (2014). Topic: The Individual and Social Change.

 

Kontakt