Deltagare

Följande personer ingår i forskningsgruppen Utbildningsvetenskap vid avdelningen för Pedagogik, Socialpsykologi och Språk, Institutionen för hälsovetenskaper (IHV), Högskolan i Skövde.