Ny verksamhetsansvarig, välkommen Tony Pehrson!

20190617

Vi är väldigt glada att presentera en ny medarbetare i CLAS, Tony Pehrson som tar över verksamhetsansvaret i CLAS.

Tony Pehrson arbetar sedan 2008 som lärare och programansvarig på Högskolan i Skövde. Sitt ämne är företagsekonomi och då främst organisation och ledarskap samt HR-relaterade kurser. Mellan 1993 och 2008 hade han olika befattningar inom både privat och offentligt näringsliv, varav de sista sju åren som chef. Kopplingen mellan näringsliv och akademi har för Tony alltid varit viktig och därför har han fortfarande kontakt med flera av sina tidigare arbetsgivare, både för att få input men också för att studenter i olika sammanhang ska få ta del av kunskap från näringslivet.

Välkommen Tony!

Tony Pehrson

Kontakt

Tony Pehrson
Verksamhetsansvarig CLAS
Institutionen för handel och företagande
tony.pehrson@his.se
Telefon: 0500-448857

Lien Naessens
Institutionssekreterare
Institutionen för handel och företagande
lien.naessens@his.se
Telefon: 0500-448535