Anmälan till CLAS Seminarium: Inspirationsdag Agenda 2030

- torsdag den 19 september 2019, kl. 08:30 - 16:00

Anmälan till Inspirationsdag Agenda 2030 (20190919)
* = obligatorisk fält

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr
 

Kontakt

Lotten Svensson
Verksamhetsansvarig CLAS
Institutionen för handel och företagande
lotten.svensson@his.se
Telefon: 0500-448713

Lien Naessens
Institutionssekreterare
Institutionen för handel och företagande
lien.naessens@his.se
Telefon: 0500-448535