Anmälan till CLAS Seminarium: Inspirationsdag Agenda 2030

- torsdag den 19 september 2019, kl. 08:30 - 16:00

senast 13 september 2019

 

Kontakt

Tony Pehrson
Verksamhetsansvarig CLAS
Institutionen för handel och företagande
tony.pehrson@his.se
Telefon: 0500-448857

Lien Naessens
Institutionssekreterare
Institutionen för handel och företagande
lien.naessens@his.se
Telefon: 0500-448535