Knowledge, Innovation and Marketing (KIM)

Välkommen till forskningsgruppen Knowledge, Innovation and Marketing (KIM)

KIM samlar forskare från olika akademiska bakgrunder med ett gemensamt intresse för att undersöka hur etablerade och nya företag och organisationer hanterar och utnyttjar kunskap i sin strävan efter att bibehålla konkurrenskraft genom att utveckla existerande och framtida affärsmöjligheter. KIM forskare har även kopplingar till ett flertal internationella forskare inom KIM-relaterade ämnen och strävar kontinuerligt efter att utöka detta nätverk.

Syftet med specialiseringen KIM är att utvidga den vetenskapliga kunskapsmassan inom områdena Knowledge, Innovation, och Marknadsföring och bidra till praktiska tillämpningar.

Specialiseringen har ett tvärvetenskapligt perspektiv och intresserar sig för sociala och tekniska såväl som organisations- och kulturella aspekter av kunskapsöverföring och affärsutveckling.

KIM:s medlemmar har en bred expertis inom Knowledge Management, Innovation Management, och Marknadsföring genom erfarenheter från nationella och internationella offentliga och privata organisationer.

KIM:s expertis hittas bland annat inom:

  • Knowledge Management
  • Knowledge Risk Management
  • Innovation Management in SMEs
  • Open Innovation
  • Exporting relationships
  • Digitalisering
  • Strategic Management
  • Services Marketing
  • Retail marketing
 

Kontakt