Professionella redovisningspraktiker och hållbarhet

Forskningsgruppen Professionella Redovisningspraktiker och Hållbarhet (Professional Accounting Practices and Sustainability, PAPS) är inriktad mot att studera praktiker för redovisning, revision och tillsyn. De som är yrkesverksamma inom dessa områden har en viktig roll för att skapa miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Deras arbete har förändrats avsevärt under de senaste årtiondena, främst till följd av en ökad internationell reglering men också för att nya uppgifter tillkommit. Eftersom det är viktigt att intressenter kan lita på organisationers verksamhet och praktiker för redovisning och revision, finns det behov av fortlöpande undersökningar av de professionellas respons på de nya utmaningarna.

Redovisning är ett centralt tema i forskningsgruppen. En redovisning kan vara muntlig eller skriftlig, kan innehålla siffror eller inte, och kan hänvisa till olika aspekter av mänskliga och organisatoriska aktiviteter. Gemensamt för all redovisning är att den har som syfte att göra världen begriplig och används för att förklara och försvara handlingar. Pågående och planerade studier omfattar redovisning som sker inom organisationer och i organisationers externa kommunikation.

Gruppens mål är att vara nationellt ledande inom forskning om redovisning och förtroende genom att vara med och utveckla kunskap och metoder för t.ex. utvärdering av prestationer, verksamhetsutveckling och förbättring av arbetsvillkor i organisationer.

PAPS, gruppbild

Kontakt